TMO Mülakatsız Kamu Personeli Alımı Yapıyor

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından yayımlanan duyuruda KPSS tercihleri ile kamu personeli alımı yapılacağı, TMO 'da çalışmak isteyenlerin tercihlerini 4 Ağustos 'a kadar yapması gerektiğine yer verildi.

TMO Mülakatsız Kamu Personeli Alımı Yapıyor

TMO kamu personeli alımı yapıyor.

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda KPSS tercihleri kapsamında kamu personeli alımı yapılacağınayer verildi. KPSS puanı ile yapılacak memur alımında başvurular ÖSYM aracılığıyla yapılıyor. Biz de kamubulteni.com olarak memur adaylarının TMO personel alımı başvuru detayları sorularına bu yazımızda yanıt verdi.

ilanlar yayımlanıyor. Takip için TIKLAYIN

KPSS TERCİHLERİ İLE MEMUR ALIMI

ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda KPSS tercihleri ile kamuya 2500 'den fazla memur ataması yapılacağına yer verildi. Atama duyurusuna baktığımızda en çok atama yapılan kurumlardan biri TMO olarak görüldü. Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından yayımlanan duyuruda aşağıdaki kadrolara personel alımı yapılacağına yer verildi:

  • Teknisyen
  • Memur
  • Bilgisayar İşletmeni
  • Mühendis
  • Muhasebeci
  • Programcı
  • Anbar memuru

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

TMO KPSS tercihleri ile memur alımında başvuru genel şartları şu şekilde:

a) Türk vatandaşı olmak. (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara başvuramazlar.)

b) 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibarıyla alınmış olması gerekmektedir.)

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

d) Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için; Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için; Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak. (Askerde bulunan adaylar da tercih yapabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı veya bakaya durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.)

f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)

LİSE MEZUNU KADROLAR

PDF şekli için >>> Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar

ÖN LİSANS MEZUNU KADROLAR

PDF şekli için >>> Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar

LİSANS MEZUNU KADROLAR

PDF şekli için >>> Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar

NİTELİK KODLARI VE ÖZEL ŞARTLAR

BAŞVURU

KPSS tercihleri ile TMO 'ya başvuru yapacak adayların ais.osym.gov.tr adresi üzerinden tercihlerini yapması gerekmektedir. Aday İşlemleri sistemi üzerinden başvuru sonrası adaylar 20 TL olan tercih ücretini anlaşmalı bankalara yatıracak ve KPSS Tercihlerini tamamlamış olacak.

UYGULAMAMIZI İNDİREREK İŞ İLANLARINDAN HABERDAR OLABLİRSİNİZ.

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN