Süleyman Demirel Üniversitesi'ne Yazılım Geliştirme Uzmanı Alımı Yapılacak

Süleyman Demirel Üniversitesi'ne sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirilecek.

Süleyman Demirel Üniversitesi'ne Yazılım Geliştirme Uzmanı Alımı Yapılacak

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü'nün sözleşmeli bilişim personeli alımına ilişkin detaylar belli oldu. 5 kişilik kontenjan ayrılan alıma başvurular 15 gün içerisinde yapılmak durumunda. Bugün yayımlanan resmi duyuruda başvuru sürecine dair, "Başvurular ilanının Resmî Gazete’de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde "Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Batı Yerleşkesi Çünür/ISPARTA" adresine şahsen veya bu adrese son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta ile yapılabilir. Bu tarihten sonraki müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav Başvuru Formunu http://persdb.sdu.edu.tr adresinden temin edilir." denilirken, ilgili resmi duyuruda başvuru genel ve özel şartlarına da yer verildi.

Buna göre başvuru yapacak adaylarda aranacak şartlar aşağıdaki gibi oldu: 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen -edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER):
1-Yazılım Geliştirme Uzmanı: (5 Kişi - Tam Zamanlı - Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevlendirilecektir - Aylık Brüt Sözleşme ücret tavanının 2 katı kadar ücret tahsisli kadro için 2 katı ücret ödenecektir.)
a) ASP.NET MVC ve/veya ASP.NET Core teknolojileri hakkında tecrübeli olmak,
b) C# programlama dilini ve .NET Framework (4.0 ve üzeri) kütüphanesini iyi derecede bilmek (Bu dil ile en az 1 büyük ölçekli projede çalışmış olmak),
c) Javascript frameworkleri (Angular, React, Vue vb), JQuery, HTML, CSS gibi FrontEnd teknolojileri konusunda tecrübeli olmak,
d) Entity Framework ve/veya Entity Framework Core ve LINQ konularında tecrübeli olmak,
e) Nesne yönelimli programla, tasarım kalıpları, SOLID prensipleri ve temiz kod yazma kavramları hakkında bilgi sahibi olmak,
f) İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede SQL bilgisine sahip olmak,
g) Kurumsal uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak,
h) Yazılım yaşam döngüsü iyi derecede bilmek ve dokümantasyonunu yapabilmek,
i) Güvenli yazılım geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,
j) Birim test yazma konusunda bilgi sahibi olmak,
k) Web servisleri, SOAP, REST, WCF ve Web API konularında bilgi sahibi olmak,
l) TFS, GIT, SVN gibi versiyon kontrol sistemleri ile proje geliştirme konusunda tecrübeli olmak,
m) Ekip çalışmasına uygun, disiplinli, yeni teknolojileri öğrenmeye meraklı ve çözüm odaklı olmak.

DETAYLI BİLGİLENDİRMEYE RESMİ SAYFADAN ERİŞİM SAĞLANABİLECEK.