Süleyman Demirel Üniversitesi'ne Lise, Önlisans, Lisans Düzeyinden Personel Alınacak

Süleyman Demirel Üniversitesi'ne lise, ön lisans ve lisans düzeyinden sözleşmeli personel alımları yapılacak.

Süleyman Demirel Üniversitesi'ne  Lise, Önlisans, Lisans Düzeyinden Personel Alınacak

Süleyman Demirel Üniversitesi'ne hemşire, laborant ve röntgen teknisyeni unvanlarında sözleşmeli personel alımı yapılacağına dair duyuru 13 Ağustos 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı SSB Kariyer Kapısı sayfası üzerinden yayımlandı. Duyuruda ilgili alım için başvuru yapmak isteyen adayların başvuru özel şartları ve başvuru yapabilmek için gerekli genel şartları yerine getirmesi gerektiği vurgulanırken, başvuru yapmak isteyen adayların KPSS şartını da incelemesi gerektiği vurgulandı. 

Başvuru yapmak isteyen adaylarda aranacak şartlar şu şekilde:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonlarında çalışmaya herhangi
bir engeli olmamak.
4- Adayın başvurduğu unvan niteliğine göre 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.
5- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu
şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu
Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden
itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler"
hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak
kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı
istenecektir)

Başvurular nasıl yapılacak?

Süleyman Demirel Üniversitesi'ne personel alımı için başvuru işlemleri online yapılacka. Başvuru işlemlerine dair yapılan açıklamada, "Müracaatlar, ilanın Resmî Gazete ’de yayımlandığı günden itibaren 15 inci günün sonu olan 23:59’a kadar Üniversitemiz https://ikbasvuru.sdu.edu.tr web sayfasından online başvuru şeklinde yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar/başvurular kabul edilmeyecektir.
Adaylar öncelikle https://ikbasvuru.sdu.edu.tr adresinde yer alan çevrimiçi (online) başvuru sistemine kayıt olduktan sonra Sözleşmeli Personel Alımı İlanı için başvuru işlemlerini başlatacaktır. Müracaat eden adaylar başvurmak istediği ilan numarasını seçip ve istenen belgeleri (öğrenim belgesi, transkript ve istenen unvanlar için deneyim belgesi, sertifika, kullanım belgesi vb.) ilgili alanlara yükleyip “Başvuru Yap” butonuna tıkladığında çevrimiçi (online) başvurularını tamamlamış olacaklardır. Adaylar sadece bir ilan numarası ile başvuru yapabilecektir" denildi.