Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne Sözleşmeli Sağlık Personeli Alınacak

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacağına ilişkin resmi duyuru Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne Sözleşmeli Sağlık Personeli Alınacak

İlgili duyuruda, 53 hemşire, 3 biyolog, 7 sağlık teknikeri, 5 röntgen teknisyeni alınacağı kaydedilirken, başvuru yapmak isteyen adayların unvanlara göre belirlenen genel şartların yanı sıra özel şartları da yerine getirmesi gerektiği kaydedildi. Başvuru yapacak adaylarda aranacak genel şartlar ile kontenjan dağılımı şu şekilde sıralandı: 

GENEL ŞARTLAR
- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48.
maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
- 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak, lisans mezunlarında
KPSSP3, önlisans mezunlarında KPSSP93 ve lise mezunlarında KPSSP94 puanları esas
alınacaktır. 
- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
- Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak.
- Başvuru bitim tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B
maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde
Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde,
fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında
istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.
- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.
- Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak,
atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise
bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

Başvuruların 15 gün süreceğine yer verilen açıklamada süreçle ilgili, "Müracaatlar ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi resmi internet sayfası www.cumhuriyet.edu.tr den ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte (belgelerin aslı görülerek) Daire Başkanlıkları (A) Binası giriş katında bulunan belge teslim bürosuna şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta, Fax ve internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir." denildi.