Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne Mülakat Şartsız Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak - Başvurular Sürüyor

Sivas Üniversitesi'nin sözleşmeli personel alımı için başvuru sürecinde sona geliniyor. 27 Haziran 2019 tarinde yayımlanan ilana başvurular devam ediyor. Başvuru sırasında gerekli belgeler ve diğer detaylar kamu bülteni haber sitesinde.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne Mülakat Şartsız Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak - Başvurular Sürüyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne Mülakat Şartsız Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak - Başvurular Sürüyor

Sivas Üniversitesi'nin sözleşmeli personel alımı için başvuru sürecinde sona geliniyor. 27 Haziran 2019 tarinde yayımlanan ilana başvurular sürüyor. 

Sivas Cumhuriyet üniversitesi'nden yapılan bilgilendirmede, "Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesine 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak üzere aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır." denilmiş, alımlar için sağlık fizikçisi, diyetisyen, sağlık teknikeri, ve diğer sağlık personeli unvanları için kontenjan ayrıldığı bildirilmişti.

BÜRO MEMURU, DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR, GARSON...) , SÖZLEŞMELİ KAMU PERSONELİ VE ÖZEL SEKTÖR İŞ HABERLERİNİ TAKİP ETMEK İÇİN TIKLA VE KATIL.

Buna göre alım yapılacak unvanlalar ve başvuru genel ve özel şartları aşağıdaki gibi olacak: 

GENEL ŞARTLAR:
1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
2- 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak, Lisans mezunlarında KPSSP3, ön lisans mezunlarında KPSSP93 ve ortaöğretim mezunlarında KPSSP94 puanları esas alınacaktır.
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4- Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak.
5- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması,

6- Başvuru bitim tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.
7- Deneyim istenen ilanlar için deneyimin SGK (Sigorta Primi yatırılmış olması) kaydı ile belgelendirilmesi gerekmektedir.
8- Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
9- Müracaatlar ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi resmi internet sayfası www.cumhuriyet.edu.tr den ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte (belgelerin aslı görülerek Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanmış) Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta,fax ve internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
10- Atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde www.cumhuriyet.edu.tr adresinden ilân edilecektir. Bu ilân tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
11- Atanmaya hak kazanan adayların tam teşekküllü hastaneden gece nöbeti tutmaya engel durumunun olmadığını gösteren heyet raporu almaları gerekmektedir.
12- Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesine eklenen bende göre güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılacaktır. Söz
konusu sonucun olumlu gelmesi halinde atamaları yapılacaktır.
İSTENİLEN BELGELER:
1) Başvuru Formu (Bilgisayar ortamında doldurulup çıktı alınarak ıslak imza ile teslim edilmesi gerekmektedir.)
2) Öğrenim Belgesi
3) 2018 KPSS Sonuç Belgesi
4) Çalışma Belgesi ve Sigorta Döküm Cetveli (Deneyim aranan unvanlara başvuran adaylar için)