Sivas Cumhuriyet Üniversitesi En Az Lise Mezunu 71 Personel Alımı İlanı Yayımladı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından yayımlanan ilanda , en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağına yer verildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi En Az Lise Mezunu 71 Personel Alımı İlanı Yayımladı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi personel alımı ilanı yayımlandı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sayfasında bugün yayımlanan duyuruda , hemşire ve ebe kadrolarında istihdam etmek üzere kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. En az lise mezunu adaylar arasından yapılacak personel alımında başvuru detayları haberimizde.

ALIM YAPILAN KADROLAR VE ÖZEL ŞARTLAR

30 hemşire kadrosu için >>

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak

20 hemşire kadrosu için >>

- Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü mezunu olmak.

- Belgelendirmek kaydıyla yataklı tedavi hizmeti sunan hastanelerde 1 (bir) yıl hemşire olarak çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olması gerekmektedir

1 ebe kadrosu için >>

- Ebelik Bölümü Lisans mezunu olmak.

- Belgelendirmek kaydıyla yataklı tedavi hizmeti sunan hastanelerde en az 1 (bir) yıl ebe olarak çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olması gerekmektedir.

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adayların yukarıdaki özel şartların yanı sıra aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir.

  • 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
  • 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak, Lisans mezunlarında KPSSP3, Lise mezunlarında KPSSP94 puanları esas alınacaktır.
  • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
  • Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak.
  • Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.’’ hükmüne uygun olması
  • Başvuru bitim tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak

BAŞVURU ŞEKLİ

İlana başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte 15 gün içinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı 'na şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

BAŞVURU ESNASINDA İSTENEN EVRAKLAR

  • Başvuru formu
  • Öğrenim belgesi
  • 2018 KPSS sonuç belgesi
  • Çalışma belgesi ve sigorta döküm cetveli

KAMUBULTENİ.COM  |  ANKARA