Şişli Belediyesi 50 Zabıta Memuru Alımı Yapacak

Şişli Belediye Başkanlığı bünyesine zabıta memuru alımı yapılacağı açıklandı. 50 zabıta alımı için başvuru bilgileri ve başvuru detayları yazımızda.

Şişli Belediyesi 50 Zabıta Memuru Alımı Yapacak

ŞİŞLİ BELEDİYESİ 50 ZABITA MEMURU ALACAK.

Şişli Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanda lisans mezunları arasından 50 zabıta memuru alımı yapılacağına yer verildi. KPSS 70 puan şartı ile yapılacak zabıta memuru alımında başvuruya ilişkin bilgiler ve detaylar bugün duyuruldu.

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacaklarda aranan şartlar şu şekilde:

-    Türk vatandaşı olmak.

-    Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

-    Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

-    Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

-    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

-    İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

-    İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Lisans 2020-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, 70 puan ve üzeri KPSS puanını almış olmak.

-    Daha önce çalıştığı kamu kuru ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

-    657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

-    Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

-    13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen  tablonun nitelik kısmında belirtilen en az A2 veya en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

İlan metni için TIKLAYIN

BAŞVURU TARİHİ

İlana müracaatlar 19 Nisan 2021 – 07 Mayıs 2021 tarihleri arasında şahsen yapılacak. Başvurular , Merkez Mahallesi Darülaceze Caddesi No. 8- 34381 Şişli/İstanbul adresinde bulunan Şişli Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne olacak. 

Başvuru formu yayımlandığında bildirimle haberdar olmak için uygulamamızı aşağıdaki linklerden indirin:

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN