Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu 10 Uzman Yardımcısı Alımı Yapıyor

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu bünyesine Sigortacılık Uzman Yardımcısı kadrolarına atama yapılmak üzere 10 (on) Sigortacılık Uzman Yardımcısı alımı yapıyor.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu 10 Uzman Yardımcısı Alımı Yapıyor

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu 10 Uzman Yardımcısı Alımı Yapıyor

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu bünyesine Sigortacılık Uzman Yardımcısı kadrolarına atama yapılmak üzere 10 (on) Sigortacılık Uzman Yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. 

Alım kurumun yapacağı sınav ile olacak

Yayımlanan ilana göre alımlar kurumun yapacağı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacak sınavlar ile olacak.Yazılı sınav tarihi 27 Ağustos 2022 Cumartesi günü İstanbul’da yapılacaktır.

Başvurular bayram sonrasında 

 Sınav başvuruları 20 Temmuz 2022 Çarşamba günü saat 09.00’da başlayıp, 02 Ağustos 2022 Salı günü saat 17.00’de sona erecektir. Başvurular, Kurumun resmi internet sitesinde (https://www.seddk.gov.tr/) yer alan link üzerinden yapılacaktır.

Başvuru şartları neler ?

  •  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
  •  En az dört yıllık lisans eğitimi veren Üniversitelerin Hukuk bölümü veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının hukuk bölümünden mezun olmak.
  •  01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1987 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak.)
  • ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının KPSSP4 ve KPSSP5 puan türlerinin herhangi birinden 80 (seksen) ve üzeri puan almış olmak.
  • Giriş sınavının son başvuru tarihinden önceki 2 (iki) yıl içinde ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinin herhangi birinden en az (C) düzeyinde puan almış olmak veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.
  • Aranılan şartları taşıyan adaylardan KPSSP4, KPSSP5 puan türlerinden, en yüksek puanı alan adaydan başlanarak yapılan sıralama sonucunda, atama yapılacak kadro sayısının 15 (onbeş) katı aday arasına (150 kişi) girmiş olmak.

KPSS şartı

Yayımlanan ilana başvuru yapabilmek için ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının KPSSP4 ve KPSSP5 puan türlerinin herhangi birinden 80 (seksen) ve üzeri puan almış olmak şartı bulunuyor

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu 10 Uzman Yardımcısı Alımı ilanının detaylarına ulaşmak için TIKLAYIN