SGK 55 Sözleşmeli Personel Alıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bünyesine bilişim uzmanı, çözümleyici ve programcı pozisyonlarında toplamda 55 sözleşmeli personel alımı yapacak.

SGK 55 Sözleşmeli Personel Alıyor

SGK 55 Sözleşmeli Personel Alıyor 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bünyesine sözleşmeli personel alımı yapacak. Resmi Gazete 'de yayımlanan alım ilanına göre Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bünyesine bilişim uzmanı, çözümleyici ve programcı pozisyonlarında toplamda 55 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Kadro dağılımı 

  • Bilişim Uzmanı - 11 Kişi
  • Programcı - 34 Kişi 
  • Çözümleyici - 11 Kişi

Başvuru şekli ve zamanı 

Adaylar Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bünyesine sözleşmeli personel alımı için başvurularını, ; 11.11.2022 – 25.11.2022 tarihleri arasında (Saat 23:59) kadar e-Devlet Kapısı üzerinde Sosyal Güvenlik Kurumu/Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapabilecekler. 

Başvuru Genel Şartları Neler ? 

  • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz bulunmak
  • Müracaat tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak
  • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ve geçerlilik süresi devam eden (KPSS) (B) grubu Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak
  • Son başvuru tarihi itibarıyla YDS/e-YDS’den asgari (D) düzeyinde puan almış olmak (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin 06.04.2021 tarihli “Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dökümanı” esas alınacaktır.) ya da dil yeterliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak veya yurtiçi/yurtdışında İngilizce dilinde öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olmak (Bu şekilde başvuranların puanlama kriterleri ve ücret kriterlerinin değerlendirilmesinde İngilizce dil düzeyi “D” olarak kabul edilecektir) veya YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen puanları almış olmak
  • Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarca sözleşmesinin feshedilmemiş olmak veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmemiş olmak
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 55 Sözleşmeli Personel Alımı İlanının Detaylarına Ulaşmak için TIKLAYIN