SGK 46 Şehirde Mülakatsız Memur Alımı Yapıyor 2021

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bünyesine mülakat olmadan kamu personeli ataması yapılacak. 46 şehirde yapılan personel alımlarının başvuru bilgileri ve detayları yazımızda.

SGK 46 Şehirde Mülakatsız Memur Alımı Yapıyor 2021

SGK'ya mülakatsız memur alınacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, KPSS 2020/2 tercihleri kapsamında kamu personeli alımı yapacağını açıkladı. 46 şehirdeki SGK merkezleri ve il ilçe müdürlükleri bünyesine yapılan alımlara baktığımızda atamaların en az ön lisans mezunu adaylar arasından KPSS puanı ile yapılacağı görüldü. 

2 KADROYA ALIM VAR

Yayımlanan kılavuza baktığımızda sadece 2 kadroya atama yapılacağı görüldü. MEMUR ve AVUKAT kadrolarına yapılacak memur atamasında mülakat olmayacak. Adaylar , KPSS puan üstünlüklerine göre atanacak ve daha sonra görevlerine başlayacak. KPSS tercihleri ile yapılan memur alımına başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

a) Türk vatandaşı olmak. (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara başvuramazlar.)

b) 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibarıyla alınmış olması gerekmektedir.)

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

d) Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için; Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için; Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak. (Askerde bulunan adaylar da tercih yapabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı veya bakaya durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.)

AVUKAT KADROSU İÇİN ÖZEL ŞART

Avukat kadrosuna başvuru yapacak adaylar için, "1136 sayılı Avukatlık Kanunun 9 uncu maddesine göre Avukatlığa kabulün ruhsatnamenin verildiği andan itibaren hüküm ifade etmesi ve avukatlığa kabulden sonra Avukat unvanının kullanılabilmesi sebebiyle, Avukat kadro veya pozisyonlarını tercih edecek adayların Avukatlık Ruhsatnamesine tercih işlemlerinin son günü itibarıyla sahip olmaları gerekmektedir. Aksi halde yerleştirmeleri yapılsa dahi atamaları yapılmayacaktır. Avukatlık stajının tamamlanması ve Avukatlık Ruhsatının alınması için başvuruda bulunulması adaylara “Avukatlık Ruhsatı sahibi olmak” koşulunun arandığı kadro veya pozisyonlara başvuru hakkı vermez." denildi.

ÖN LİSANS KADROLAR VE NİTELİK KODLARI

3004 NİTELİK KODU ANLAMI: Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak :

9098 - Sosyal Güvenlik

LİSANS MEZUNU MEMUR ALIMI KADROLARI VE NİTELİK KODLARI

LİSANS NİTELİK KODLARI

4429    Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3141 - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
8312 - Çalışma Ekonomisi

..

4421    Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3159 - Ekonomi
3213 - İktisat
5106 - Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları
8208 - İş İdaresi ve İktisat
9113 - Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi
9221 - Ekonomi ve İdari Bilimler / Ekonomi ve İdari Bilimler Programları
4453    Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3268 - Muhasebe
3269 - Muhasebe Bilgi Sistemleri
3381 - Muhasebe ve Finansman
4322 - Muhasebe ve Maliye
5123 - Muhasebe ve Finansal Yönetim / Muhasebe ve Finans Yönetimi
9115 - Muhasebe ve Denetim
9262 - Finans ve Muhasebe
9308 - İşletme-Muhasebe ve Denetim
4459    Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3254 - Maliye
4322 - Muhasebe ve Maliye
8225 - Maliye-Muhasebe
4463    Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3306 - Sigortacılık
5127 - Sigortacılık ve Risk Yönetimi
9360 - Sigortacılık ve Sosya Güvenlik
9526 - Sigortacılık ve Aktüerya
9568 - Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri

...

4419    Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3209 - Hukuk
7205    Avukatlık Ruhsatı Sahibi olmak.
7361    (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Avukat).

Kılavuzlar ve tüm detaylar için TIKLAYIN

BAŞVURU

İlanlara başvurular ais.osym.gov.tr adresi üzerinden alınıyor. Adaylar tercih kodlarını buradan ÖSYM'ye iletecek ve başvurularını tamamlamış olacak. Yapılan KPSS'lerin ardından ilk memur atama tercihi olduğu için bu atamada tercih ücreti yok. 

Kadın erkek diğer adaylarla bilgi alış verişi için  TIKLAYIN