Selçuk Üniversitesi'ne İŞKUR üzerinden Temizlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi ve Usta Alımı Yapılacak

Konya Selçuk Üniversitesi'ne İŞKUR üzerinden Kadrolu kamu personeli alımı için başvuru süreci başlıyor.

Selçuk Üniversitesi'ne İŞKUR üzerinden Temizlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi ve Usta Alımı Yapılacak

Selçuk Üniversitesi'ne İŞKUR üzerinden Temizlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi ve Usta Alımı Yapılacak

Konya Selçuk Üniversitesi'ne Kadrolu kamu personeli alımı için başvuru işlemleri başlıyor. Konya Selçuk Üniversitesi'nin resmi internet sayfasından yapılan duyuruda, en az ilkokul mezunu temizlik görevlisi, en az lisans mezunu güvenlik görevlisi, en az ilkokul mezunu fayans, seramik ve karo döşemecisi alımı yapılacağı bildirilmiş, başvuru işlemlerinin İŞKUR resmi sayfası üzerinden 9 Mart 2020 ile 13 Mart 2020 tarihleri arasında alınacağı bildirilmişti. Resmi duyuruda alımla ilgili , "Selçuk Üniversitesi hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında İş-Kur üzerinden 15 Sürekli işçi alınacaktır." denilirken, başvuru yapacak adayların mezuniyet şartlarının yanı sıra başvuru genel ve özel şartlarını da yerine getirmesi gerektiği vurgulanmıştı.

SUBAY , ASTSUBAY, BEKLİ ALIMI, SON DAKİKA GELİŞMELERİ VE DAHA FAZLASINI TAKİP ETMEK KAMU BÜLTENİ'NİN YOUTUBE SAYFASININ ETKİN HALE GELMESİNİ İSTİYORSAN TIKLA VE ABONE OL.


Buna göre başvuru yapacak adaylarda aranacak genel şartlar aşağıdaki gibi olacak: 

1. İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.
2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
3. Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.
4. Adaylar vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumu olmaması gerekir.
5. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
6. Göreve başlayacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun olmaması (Ruhsal ve fiziksel) gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. Aksi durumda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
7. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak.
8. Adaylar ilan edilen Sürekli İşçi kadrolarından sadece bir tanesine başvurabilirler.

ÖZEL ŞARTLAR
GÜVENLİK GÖREVLİSİ
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
2. Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve fiziksel) olmaması,
3. 5188 Sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak,
4. 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak,
5. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
6. Askerlik ile ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak.),
7. Lisans mezunu olmak.


FAYANS, SERAMİK VE KARO DÖŞEMECİSİ
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
2. Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve fiziksel) olmaması,
3. Başvuru yapılacak ilgili meslek kolu için, meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olduğuna dair mezuniyet belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika veya meslek koluna ait alanda ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak,
4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
5. Askerlik ile ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak.),
6. En az İlkokul ve En çok Lise veya Dengi mezunu olmak.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
2. Başvuru yapacak personelin Temizlik görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve fiziksel) bulunmaması,
3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
4. Askerlik ile ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak.),
6. En az İlkokul ve En çok Lise veya Dengi mezunu olmak.

Kura ve diğer detaylara kurumun resmi sayfasından erişim sağlanabiliyor.

KAMUBULTENİ.COM - ANKARA