Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne 110 Memur Alımı Başvuruları Başlıyor

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na 110 memur alımı için başvuru işlemleri başlıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne 110 Memur Alımı Başvuruları Başlıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesinden geçtiğimiz haftalarda yayımlanan duyuruda kuruma 110 memur alımı yapılacağı ilgili alımlar için itfaiye ve zabıta memuru kadroları ayrıldığı belirtilmişti.

Başvuru işlemlerinin 16 Ağustos'ta başlayacağına yer verilen Samsun Büyükşehir Belediyesi ilanında, işlemlerin 20 Ağustos'ta son bulacağı hatırlatıldı. Duyuruda başvuru işlemleriyle ilgili, "Adaylar; 16/08/2021 tarihinden 20/08/2021 tarihi mesai günlerinde yukarıda sayılan belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yaptırmak üzere Samsun Büyükşehir Belediyesi Spor Tesisleri Denizevleri Mahallesi. Adnan Menderes Bulvarı No:27 Atakum/Samsun adresine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ve mail yolu ile veya eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı haldeyapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru sırasında HES (hayat eve sığar) kodu sorgulaması yapılacaktır." denilirken , başvuru genel ve özel şartları şu şekilde sıralandı:

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a. Türk Vatandaşı olmak,
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl
veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene
ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak
ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak,
e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
a. İlan edilen zabıta memuru ve itfaiye eri kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu
öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında
belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c. 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A
maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru ve itfaiye eri
kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde
en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan
fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
d. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
e. İtfaiye Eri kadrosuna başvuracak adaylar için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak
kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
f. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında
belirtilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,


ADAYLAR BAŞVURU SIRASINDA GEREKLİ BELGELER VE DİĞER AYRINTILARA KURUMUN RESMİ SAYFASINDAN ERİŞİM SAĞLAYABİLİR.