Sakarya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü KPSS Şartlı 12 ASDEP Görevlisi İstihdam Edecek!

SakaryaAile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 1500 Aile ve Sosyal Destek Personeli alımı kapsamında 12 Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlisi istihdam edecek. Adayların 4 yıllık eğitim veren sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmet, çocuk gelişimi, aile ve tüketici bilimleri bölümlerinden en az lisans mezunu olması ve 2015 veya 2016 KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekiyor.Diğer detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Sakarya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü KPSS Şartlı 12 ASDEP Görevlisi İstihdam Edecek!

Sakarya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından kuruma 12 Aile ve Sosyal Destek Personeli alımı yapılacağı açıklandı. Bu kadrolarda istihdam edilecek adaylar Danışma Yönlendirme Elemanı olacaklar ve vatandaşların ihtiyaçlarını tespit ederek kamu kurum ve kuruluşlarından hizmet almalarını sağlayacaklar. Alımı yapılacak adaylardan 8 i Adapazarı İzzet Şükrü Enez Sosyal Hizmet Merkezine 4 ü ise Karasu Sosyal Hizmet Merkezinde istihdam edilecek. Alımı yapılacak adayların üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmet, çocuk gelişimi, aile ve tüketici bilimleri bölümlerinden en az lisans düzeyinde mezun olması gerekiyor. Adayların 2015 veya 2016 KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olması da gerekiyor. Başvurular 13Mart Çarşamba 31Mart Cuma tarihleri arasında yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 2. Kamu haklarından mahrum olmamak
 3. Üniversitelerin 4 yıllık sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmet, çocuk gelişimi, aile ve tüketici bilimleri bölümlerinden ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak
 4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, Megabahis sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamış olmak.
 5. Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmamak
 6. Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP görevlilerinden terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmamak
 7. 2015 veya 2016 KPSS den P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.
 8. Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 2017 yılı sonuna kadar erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak
 9. Görev yapmasına engel bir sağlık sorunu ve seyahat engeli olmamak

ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER NELERDİR?

 1. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 2. 2015 veya 2016 KPSS sonuç belgesi
 3. Aslı ibraz edilmek kaydı ile diploma fotokopisi
 4. Sağlık Raporu (Aile Hekiminden de alınabilir)
 5. E-Devletten Diploma Sorgulama Belgesi
 6. Aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdanı fotokopisi
 7. İkametgâh belgesi
 8. 2 vesikalık fotoğraf
 9. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden de alınabilir)
 10. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
 11. Kurumun internet sitesinden temin edilecek başvuru belgesi

Başvuru yapmak isteyen adaylar başvurularını ön başvuru formu ve istenen belgeler ile birlikte 31Mart tarihine kadar ‘’ Güllük Mah. Tezgel Sk. No:11 Adapazarı/SAKARYA’’ adresindeki Sakarya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne şahsen yapacaklar. Farklı yollarla yapılacak olan başvurular kabul edilmeyecek.

Detaylı bilgi için

Başvuru formu için

Kamubulteni.com KONYA