Sağlık Bakanlığı Yüksek Maaşla Sözleşmeli Personel Alımı İlanı Duyurdu

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam etmek üzere yüksek maaşla 17 Sözleşmeli Personel alımı yapacak.

Sağlık Bakanlığı Yüksek Maaşla Sözleşmeli Personel Alımı İlanı Duyurdu

Sağlık Bakanlığı Yüksek Maaşla Sözleşmeli Personel Alımı İlanı Duyurdu

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ilanı yayımladı. Kamu kariyer platformu üzerindne yayımlanan duyuruya göre Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam etmek üzere yüksek maaşla 17 Sözleşmeli Personel alımı yapacak.

65 Bin liraya kadar maaş 

Alım yapılacak sözleşmeli bilişim personeline ödenecek maaşlar aşağıda belirtilmiştir.

Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak ? 

Adaylar, başvurularını 24/10/2022 - 11/11/2022 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde Sağlık Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru genel şartları 

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak
  2. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak
  3. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 (iki) katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler.)
  4. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (b) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
  5.  Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek
  6. "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek
  7.  Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak
  8. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme edebilme yeteneğine sahip olmak
  9. Tutum ve davranışların göreve uygun olması gibi kriterlere sahip olmak.

Sağlık Bakanlığı Yüksek Maaşla Sözleşmeli Personel Alımı İlanının tamamına ulaşmak için TIKLAYIN