Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Kamu Personeli Alımı Yapacak: Başvuru Başladı

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruda sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. KPSS puanı ile ve KPSS puan şartı aranmadan yapılan personel alımında başvurular başladı.

Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Kamu Personeli Alımı Yapacak: Başvuru Başladı

Sağlık  Bakanlığı personel alımı yapacak.

Sağlık Bakanlığı tarafındna bir duyuru yayımlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kamuilan sayfası üzerinden yayımlanan duyuruda Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü emrinde istihdam etmek üzere bilişim personeli alımı yapılacağına yer verildi. Toplamda 12 sözleşmeli personel alımında adaylar sözleşmeli olarak istihdam edilecek.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İlana başvuru yapacaklarda aranan genel şartlar şu şekilde:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz
olmak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul
edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve
teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden
ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu maddede belirtilen yükseköğretim
mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 (iki) katı ödenecek pozisyonlar için
başvuru yapabilirler.)
d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını
geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki
tecrübeye sahip olmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak
657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (b) bendi ya da
399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim
personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini
belgelemek,
f) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli
Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te
belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,
g) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf
askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
h) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme edebilme yeteneğine sahip
olmak,
i) Tutum ve davranışların göreve uygun olması gibi kriterlere sahip olmak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

İlanın özel şartları şu şekilde:

Kıdemli Yazılım Mimarı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 4 katına
kadar)
Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim
personeli olarak istihdam edilecektir.
a) Genel şartlar (b) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Microsoft. NET platformu üzerinde yazılım geliştirme konusunda iyi derecede deneyim
sahibi olmak,
c) ASP.NET MVC ile yazılım geliştirme konusunda iyi derecede deneyim sahibi olmak,
d) .Net Core konusunda iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e) Web servisler, Web API, SOAP, REST, WCF hakkında iyi derecede deneyim sahibi
olmak,
f) Katmanlı mimari, Servis Tabanlı Mimari ve Microserviceler hakkında deneyim sahibi
olmak,
g) Nesne tabanlı yazılım geliştirme metodolojileri konularında deneyimli olmak,
h) MSSQL veya Oracle veri tabanı ile entegre uygulama geliştirme konularına hakim
olmak,
i) T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularına hâkim olmak,
j) Team Foundation Server (TFS), GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje
geliştirme konusunda deneyimli olmak,
k) SOA ve Microservices konusunda deneyimli olmak,
l) NoSQL veritabanları, özellikle Couchbase, MongoDB konusunda iyi derecede deneyim
sahibi olmak,
m) Uygulama sunucuları yönetimi (IIS, Weblogic, Apache Tomcat vb.) konusunda iyi
derecede deneyim sahibi olmak,
n) KAFKA, RabbitMQ gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi konusunda
bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
o) Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, MEMCACHED vb) kullanımı ve yönetimi
konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

p) Kurumsal uygulama yaşam döngüsüne hakim ve uygulama geliştirme tecrübesine sahip
olmak,
q) Agile yönetim metodolojileri konusunda en az 2 (iki) yıllık tecrübe sahibi olmak,
r) Bilgi sistemleri konusunda proje yöneticisi veya proje koordinatörü olarak en az 5 (beş)
yıl tecrübe sahibi olmak,
s) SPICE veya CMMI süreçleri konusunda en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak,
t) Akıcı şekilde İngilizce konuşabilmek, İngilizce Sunum kabiliyetine sahip olmak,
u) 2014 yılından itibaren (2014 yılı dahil) alınmış Microsoft Certified Solutioun Associate
(MCSA), Microsoft Certified Professional Developer (MCPD), Microsoft Certified
Solution Developer (MCSD), Microsoft Specialist (MS) sertifikalarından en az üçüne
sahip olmak.

Kıdemli Yazılım Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına
kadar)
Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 5 (beş) kişi sözleşmeli bilişim
personeli olarak istihdam edilecektir.
a) Genel şartlar (b) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Microsoft. NET platformu üzerinde yazılım geliştirme konusunda iyi derecede deneyim
sahibi olmak,
c) .Net Core konusunda iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d) ORM (Object Relational Mapping), Micro Service Mimarisi, Design Patterns
konularında iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e) ASP.NET MVC ile yazılım geliştirme konusunda iyi derecede deneyim sahibi olmak,
f) JQUERY, AngularJS, NodeJS konularında yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,
g) Kendo UI of Telerik veya Devexpress kütüphanelerinden en az birine hâkim olmak,
h) Windows Communication Foundation (WCF), SOAP, REST Servisler, Extensible
Markup Language (XML) Web servis kullanımı ve yazımı konularına hakim olmak,
i) Katmanlı mimari kullanarak yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,
j) Nesne tabanlı yazılım geliştirme metodolojileri konularında deneyimli olmak,
k) Javascript, Hypertext Markup Language (HTML) ve Cascading Style Sheets (CSS)
konularına hakim olmak,
l) MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre uygulama
geliştirmiş olmak,
m) T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularına hâkim olmak,
n) ReactJS, VueJS, AngularJS gibi modüler JavaScript frameworklerini kullanarak
yazılım geliştirme konusunda tecrübe sahip olmak,
o) Yazılım yaşam döngüsü ve Çevik (Agile) yazılım geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
p) KAFKA, RabbitMQ gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi konusunda
bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
q) Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, MEMCACHED vb) kullanımı ve yönetimi
konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
r) Team Foundation Server (TFS), GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje
geliştirme konusunda deneyimli olmak,

Tercihen;
s) NoSQL veri tabanlarından herhangi birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
t) Elastic Search ve KİBANA konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
B.3. .Net Yazılım Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına
kadar)
Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 6 (altı) kişi sözleşmeli bilişim
personeli olarak istihdam edilecektir.
a) Genel şartlar (b) veya (c) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Microsoft. NET platformu üzerinde yazılım geliştirme konusunda iyi derecede deneyim
sahibi olmak,
c) ASP.NET MVC ile uygulama geliştirme konusunda iyi derecede deneyim sahibi olmak,
d) Kendo UI of Telerik veya Devexpress kütüphanelerinden en az birine hâkim olmak,
e) Windows Communication Foundation (WCF), Extensible Markup Language (XML)
Web servis kullanımı ve yazımı konularına hakim olmak,
f) Katmanlı mimari kullanarak yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,
g) Nesne tabanlı yazılım geliştirme metodolojileri konularında deneyimli olmak,
h) Javascript, JQUERY, Hypertext Markup Language (HTML) ve Cascading Style Sheets
(CSS) konularına hakim olmak,
i) MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre uygulama
geliştirmiş olmak,
j) .Net Core ile uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
k) T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularına hâkim olmak,
l) Team Foundation Server (TFS), GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje
geliştirme konusunda deneyimli olmak,
Tercihen;
m) ReactJS, VueJS, AngularJS gibi modüler JavaScript frameworklerini kullanarak
yazılım geliştirme konusunda tecrübe sahip olmak.

BAŞVURU

İlana başvurular aşağıdaki evraklarla bilikte Sağlık Bakanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001.Cadde No:9 Bilkent Çankaya/Ankara adresinde bulunan Sağlık Bakanlığı Genel Evrak birimine şahsen ya da posta yolu ile yapılacak.

a) Ek-1 de yer alan dilekçe örneği,
b) Ek-2 de yer alan öz geçmiş (fotoğraflı),
c) KPSSP3 puanını gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi
(KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş)
olarak değerlendirilecektir),
d) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya
bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve ÖSYM Yönetim Kurulu
tarafından belirlenen “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” ne göre kabul edilen YDS
dengi puanı gösteren üzerinde doğrulama kodu bulunan sonuç belgesi (yabancı dil puanı
olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak
değerlendirilecektir),
e) E-devletten alınan ve doğrulama kodu bulunan mezun belgesi, (mezun belgesi almakta
sorun yaşayanlar lisans diplomasının okul ya da noter onaylı suretini ibraz etmelidir)
f) Eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği,
(E-devlet üzerinden mezun belgesi alabilen adayların denklik belgesi ibraz etmesine
gerek yoktur)
g) Genel şartlar (d) bendinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge, (e-devletten alınan
üzerinde barkod ve doğrulama kodu bulunan “SGK Hizmet Dökümü” mesleki tecrübeyi
gösteren belge olarak kabul edilecektir.) Mesleki tecrübe sürelerinde; lisans
mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır. Adayın başvuru yaptığı
tarih itibari ile mesleki tecrübe süresini doldurmuş olması gerekmektedir.
h) Genel şartlar (e) bendinde belirtilen güncel programlama dillerinden en az ikisini
bildiğini gösterir belge (transkript, sertifika gibi belgeler),
i) Her bir pozisyon için özel şartlar bölümünde istenilen sertifikalar,
j) Mülakat sonucunda sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan “akıl ve ruh sağlığı
yerindedir raporu, askerlik belgesi ve adli sicil kaydı belgesi” istenilecektir.

Başvurular 19 Haziran 2020.

KAMUBULTENİ.COM  | ANKARA