Sağlık Bakanlığı KPSS-2022/11 Yerleştirme İşleminde 31.183 Personel Alımı Hakkında Atama Duyurusu Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı tarafından sözleşmeli personel kadrosuna alımı yapılacak 31.183 personel alımı hakkında atama duyurusu yayımlandı

Sağlık Bakanlığı KPSS-2022/11 Yerleştirme İşleminde 31.183 Personel Alımı Hakkında Atama Duyurusu Yayımlandı

Yayımlanan duyuruda KPSS-2022/11 sonucuna göre sözlenmeli personel kadrosuna yerleştirilmesi yapılanlardan arşiv araştırmaları tamamlananların listeleri il sağlık müdürlüklerine gönderildi. Göreve başlama işlemlerine ilişkin başvurular aşağıdaki komisyonlar yazının sonunda yer alan tablodaki komisyonlar tarafından alınacak.

Başvuru Tarihleri Ne Zaman

Adayların göreve başlamak için gerekli olan belgeleri 16-30 Ocak 2023 tarihleri arasında (30 ocak saat 17.00’ye kadar) ilgili komisyonlara teslim etmesi gerekiyor. Aşağıda belirtilen durumlar hariç başvuruların şahsen yapılması gerekmektedir. Şahsen yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

- Hastalık veya doğumla ilgili mazereti sebebiyle başvuru evrakını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların, bu durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde birinci derece yakınları aracılığı ile yapacakları başvuruları kabul edilecektir.

- Halen askerde olmaları sebebiyle göreve başlatılamayacak durumda olanlar, başvuru evrakını birinci derece yakınları aracılığı ile ilgili komisyonlara teslim edebilecektir. Bu durumdaki adaylar, terhis tarihinden itibaren otuz gün içerisinde dilekçe ve terhis belgesiyle birlikte yerleştikleri hizmet biriminin bağlı bulunduğu il sağlık müdürlüklerine başvurmaları ve diğer atama şartlarını da taşımaları kaydıyla; yerleştirildikleri hizmet biriminde, bu birimlerin kapatılmış veya başka bir birimle birleştirilmiş olması halinde yerleştirildikleri pozisyonun il veya ilçede bulunması hali öncelikle dikkate alınarak ihtiyaç bulunan bir birimde göreve başlatılacak bu kapsamda Bakanlığıa evrak gönderilmeyecektir.

Göreve Başlama Tarihi

Atanma şartlarını taşıyanlar için, son göreve başlama tarihi 31.01.2023 Salı günüdür. Göreve başlama işlemleri bu tarihten önce tamamlananlar, talep etmeleri halinde hizmet sözleşmesi imzalayarak göreve başlatılacaktır.

-Hastalığı nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar, durumlarını 30.01.2023 tarihi mesai bitimine kadar tabip raporuyla belgelendirmeleri ve 31.03.2023 tarihi aşılmamak kaydıyla, raporda belirtilen istirahat süresinin bitimini müteakip iki iş günü içerisinde göreve başlatılabilecektir.

-Doğumla ilgili mazereti nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar, durumlarını 30.01.2023 tarihi mesai bitimine kadar tabip raporuyla belgelendirmeleri kaydıyla, doğumla ilgili mazeretlerinin sona erdiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde göreve başlatılabilecektir.

-Halen kamu görevlisi olarak veya 4857 sayılı İş Kanununun 17 nci maddesi kapsamındaki bildirim şartına tabi olarak çalışanlardan, istifa/sözleşme feshi taleplerini kurumlarına/işyerlerine iletmiş olmakla birlikte, bu işlemlerin devam etmesi nedeniyle 8 inci maddede belirtilen sürede görevine başlayamayacak durumda olanlar; bu durumu belgelendirmeleri, birinci maddede belirtilen şekilde başvurularını yapmaları ve 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki şartları da taşımaları kaydıyla en geç 31.03.2023 tarihinde göreve başlatılabilecektir.

NOT: Arşiv araştırması işlemleri henüz tamamlanmayan adayların başvuru ve göreve başlama işlemleri hakkında, söz konusu işlemler tamamlandıktan sonra gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

BAŞVURU İÇİN İSTENEN TÜM BELEGELER VE İLAN METNİNİN TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

Başvuru Komisyonları

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /