Sağlık Bakanlığı Duyurdu: KPSS'siz Personel Alımı Başvurusu Başladı

Sağlık Bakanlığı KPSS puan şartı aranmadan personel alımı yapacağını duyurdu. Sıhhat projesi kapsamında yapılacak personel alımında başvuruya ilişkin bilgiler yazımızda.

Sağlık Bakanlığı Duyurdu: KPSS'siz Personel Alımı Başvurusu Başladı

Sağlık Bakanlığı KPSS'siz 22 personel alımı yapacak.

sağlık Bakanlığı resmi internet adresi üzerinden bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada , T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile AB Komisyonu Türkiye Delegasyonu arasında imzalanan Doğrudan Hibe Sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilecek olan IPA 2020/417-911 sayılı “Türkiye’de Göçmen Sağlığı Hizmetlerinin Desteklenmesi Projesi” (SIHHAT 2) çerçevesinde 22 personel alımı yapılacağına yer verildi. 

BAŞVURU ŞARTLARI

İlanlara müracaat edecek kişilerin aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

a. Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya askerlikten muaf olmak veya en az 3 yıl süre ile tecilli olduğunu gösterir belge,

b. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak.

İstihdam edilecek personelin, AB Dış Yardımlarında Uygulanacak Satın Alma Usulleri Uygulama Rehberi’nde (PRAG) belirtilen gizlilik ve tarafsızlık ilkelerine uygun olarak davranmakla yükümlüdür.

KADRO  ----   KİŞİ SAYISI ve BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

AB Saha Gözlemcisi      4

Üniversitelerin Tıp Fakültelerinden mezun olmak.  En az 10 yıllık iş deneyimi,  İyi iletişim becerisi.  İyi raporlama becerisi.  İngilizce ve Türkçe bilmek.  Sağlık hizmetlerini izleme, değerlendirme ve raporlama konusunda en az 1 yıl deneyim sahibi olmak.  Seyahat engeli bulunmamak.  AB tarafından fonlanan projelerde en az 2 yıl iş deneyimine sahip olmak tercih sebebidir.  Sağlık sektöründe yöneticilik deneyimine sahip olmak tercih sebebidir.  Uluslararası projelerde çalışmış olmak tercih sebebidir.  PRAG kuralları konusunda yetkin ve deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.  AB iletişim ve görünürlük kuralları konusunda deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.  İyi derecede Arapça bilmek tercih sebebidir

AB İhale/Satın Alma Uzmanı  1

 En az lisans derecesinde üniversite mezunu olmak.  İyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek.  İyi derecede MS Office programları kullanabilmek.  İyi iletişim becerisi.  İyi raporlama becerisi.  En az 7 yılı satın alma/ihale yönetimi alanında olmak üzere en az 10 yıl iş deneyimine sahip olmak veya Sosyal Bilimler, İşletme, Eğitim, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi veya ilgili alanlarda Yüksek lisans derecesine sahip olup en az 3 yılı satın alma/ihale yönetimi alanında olmak üzere 5 yıl iş deneyimine sahip olmak.  Practical Guide (PRAG) kuralları ile mal ve hizmet satın alımı/ihale konusunda en az 3 yıllık iş deneyimine sahip olmak.  Uluslararası projelerde en az 3 yıl deneyim sahibi olmak.  En az 2 yıl AB tarafından finanse edilmiş projelerde, satın alma uzmanı olarak çalışmış ve/veya hizmet ve mal alımı ihaleleri süreçlerini yönetmiş olmak.  Ulusal satın alma kuralları konusunda yetkin ve deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.  Sağlık alanında AB tarafından fonlanan projelerde satın alma alanında en az 2 yıllık deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.  AB iletişim ve görünürlük kuralları konusunda deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.  Sosyal Bilimler, İşletme, Eğitim, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi veya ilgili alanlarda Yüksek lisans derecesine sahip olmak tercih sebebidir.

AB İhale/Satın Alma Asistanı     2

 En az lisans derecesinde üniversite mezunu olmak.  İyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek.  İyi derecede MS Office programları kullanabilmek.  İyi iletişim becerisi..  En az 2 yılı satın alma alanından olmak üzere 4 yıllık iş deneyimi veya Sosyal Bilimler, İşletme, Eğitim, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi veya ilgili alanlarda Yüksek lisans derecesine sahip olup en az 1 yılı satın alma/ihale yönetimi alanında olmak üzere 2 yıl iş deneyimine sahip olmak.  AB tarafından fonlanan projelerde Practical Guide (PRAG) kuralları ile mal ve hizmet satın alımı/ihale konusunda en az 1 yıl iş deneyimine sahip olmak.  En az 2 yıl AB tarafından finanse edilmiş ve/veya uluslararası projelerde satın alma alanında çalışmış olmak tercih sebebidir.  Sağlık alanında AB tarafından fonlanan projelerde satın alma alanında en az 2 yıllık deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.

AB Finans Uzmanı        1

 En az lisans derecesinde üniversite mezunu olmak. İngilizce ve Türkçe bilmek.  İyi derecede MS Office programları kullanabilmek.  İyi iletişim becerisi.  İyi finansal raporlama becerisi.  Finans alanında en az 10 yıllık iş deneyimi.  Finans kuralları çerçevesinde, proje hesaplarının yönetimi, muhasebe süreçleri ve raporlaması alanında en az 10 yıllık iş deneyimi veya Sosyal Bilimler, İşletme, Eğitim, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi veya ilgili alanlarda Yüksek lisans derecesine sahip olup en az 5 yıl finans kuralları çerçevesinde proje hesaplarının yönetimi, muhasebe süreçleri ve raporlaması alanında iş deneyime sahip olmak.  Uluslararası projelerde en az 3 yıl deneyim sahibi olmak.  Practical Guide (PRAG) kuralları ile mal ve hizmet satın alımı konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.  Sağlık alanında AB tarafından fonlanan projelerde finans alanında en az 2 yıllık deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.  AB iletişim ve görünürlük kuralları konusunda deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.  Alanında yüksek lisans derecesine sahibi olmak tercih sebebidir

AB Finans Asistanı     1

 En az lisans derecesinde üniversite mezunu olmak.  İyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek.  İyi derecede MS Office programları kullanabilmek.  İyi iletişim becerisi.  İyi finansal raporlama becerisi.  En az 2 yılı finans alanından olmak üzere 4 yıllık iş deneyimi veya alanında Yüksek lisans derecesine sahip olup en az 1 yılı finans alanında olmak üzere 2 yıl iş deneyimine sahip olmak.  En az 1 yıl proje hesaplarının muhasebe süreçleri ve raporlaması konusunda çalışmış olmak.  En az 2 yıl AB tarafından finanse edilmiş ve/veya uluslararası projelerde finans asistanı olarak çalışmış olmak tercih sebebidir.  Sağlık alanında AB tarafından fonlanan projelerde finans alanında en az 2 yıllık deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.

AB İzleme ve Raporlama Uzmanı   2

 En az lisans derecesinde üniversite mezunu olmak.  İyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek.  İyi derecede MS Office programları kullanabilmek.  İyi iletişim becerisi.  İyi raporlama becerisi.  En az 5 yıl uluslararası projelerde izleme ve raporlama alanında olmak üzere 10 yıl iş deneyimi veya Sosyal Bilimler, İşletme, Eğitim, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi veya ilgili alanlarda Yüksek lisans derecesine sahip olup en az 3 yıl uluslararası projelerde izleme ve raporlama alanında olmak üzere 5 yıl iş deneyimine sahip olmak.  En az 3 yıl AB kuralları ile yürütülen projelerin izleme ve raporlama ile ilgili deneyim.  Sağlık alanında AB tarafından fonlanan projelerde izleme ve raporlama alanında en az 2 yıllık deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.  AB iletişim ve görünürlük kuralları konusunda deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.

AB İnsan Kaynakları Uzmanı    2

 En az lisans derecesinde üniversite mezunu olmak.  İyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek.  İyi raporlama becerisi.  ERP ve Aday Takip ve İşe Alma Yazılımı deneyimine sahip olmak.  İyi derecede MS Office programları kullanabilmek.  En az 7 yılı insan kaynakları/işe alım yönetimi alanında olmak üzere 10 yıl iş deneyimine sahip olmak veya Sosyal Bilimler, İşletme, Eğitim, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi veya ilgili alanlarda Yüksek lisans derecesine sahip olup en az 3 yılı insan kaynakları/işe alım yönetimi alanında olmak üzere 5 yıl iş deneyimine sahip olmak.  4857 Sayılı İş Kanunu ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu mevzuatlarına uygulama düzeyinde hakim olmak.  Uluslararası projelerde en az 3 yıl deneyim sahibi olmak.  Yabancı uyrukluların özlük işlerinin yasal takibi konusunda deneyim sahibi olmak.  Kamu kurumları insan kaynakları yönetimi alanında çalışmış olmak tercih sebebidir.  Sağlık alanında AB tarafından fonlanan projelerde insan kaynakları ve işe alım konusunda en az 2 yıllık deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.  AB iletişim ve görünürlük kuralları konusunda deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.  Sosyal Bilimler, İşletme, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi veya ilgili alanlarda Yüksek lisans derecesine sahip olmak tercih sebebidir.  İyi derecede Arapça bilmek tercih sebebidir.

AB İnsan Kaynakları Asistanı  2

 En az lisans derecesinde üniversite mezunu olmak.  İyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek.  İyi derecede MS Office programları kullanabilmek.  İyi iletişim becerisi.  İyi raporlama becerisi.  En az 2 yılı insan kaynakları/işe alım alanından olmak üzere 4 yıllık iş deneyimi veya Sosyal Bilimler, İşletme, Eğitim, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi veya ilgili alanlarda Yüksek lisans derecesine sahip olup en az 1 yılı insan kaynakları/işe alım alanında olmak üzere 2 yıl iş deneyimine sahip olmak.  Uluslararası projelerde en az 1 yıl deneyim sahibi olmak.  6735 Sayılı Uluslararası İş Gücü Kanunu kapsamındaki yabancı uyruklu çalışanların çalışma izni süreçlerinin yönetiminde deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.  En az 2 yıl AB tarafından finanse edilmiş ve/veya uluslararası projelerde insan kaynakları alanında çalışmış olmak tercih sebebidir.  Sağlık alanında AB tarafından fonlanan projelerde insan kaynakları alanında en az 2 yıllık deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.  Kamu kurumlarının insan kaynakları alanında çalışmış olmak tercih sebebidir.  İyi derecede Arapça bilmek tercih sebebidir

AB Hukuk ve Mevzuat Uzmanı    1

 En az lisans derecesinde üniversite mezunu olmak.  İyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek.  İyi derecede Arapça bilmek.  İyi derecede MS Office programları kullanabilmek.  İyi iletişim becerisi.  İyi raporlama becerisi.  En az 2 yılı insan kaynakları/işe alım alanında olmak üzere 4 yıllık iş deneyimi veya Sosyal Bilimler, İşletme, Eğitim, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi veya ilgili alanlarda Yüksek lisans derecesine sahip olup en az 1 yılı insan kaynakları/işe alım alanında olmak üzere 2 yıl iş deneyimine sahip olmak.  Uluslararası projelerde en az 1 yıl deneyim sahibi olmak.  6735 Sayılı Uluslararası İş Gücü Kanunu kapsamındaki yabancı uyruklu çalışanların çalışma izni süreçlerinin yönetiminde deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.  En az 2 yıl AB tarafından finanse edilmiş ve/veya uluslararası projelerde insan kaynakları alanında çalışmış olmak tercih sebebidir.  Sağlık alanında AB tarafından fonlanan projelerde insan kaynakları alanında en az 2 yıllık deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.  Kamu kurumlarının insan kaynakları alanında çalışmış olmak tercih sebebidir

AB İletişim ve Görünürlük Uzmanı  1

 En az lisans derecesinde üniversite mezunu olmak.  İngilizce ve Türkçe bilmek.  İyi raporlama becerisi.  ERP deneyimine sahip olmak.  İyi derecede MS Office programları kullanabilmek.  En az 5 yılı bordro ve tahakkuk alanında olmak üzere 10 yıl iş deneyimine sahip olmak veya Sosyal Bilimler, İşletme, Eğitim, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi veya ilgili alanlarda Yüksek lisans derecesine sahip olup en az 3 yılı bordro ve tahakkuk alanında olmak üzere 5 yıl iş deneyimine sahip olmak.  4857 Sayılı İş Kanunu ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu mevzuatlarına uygulama düzeyinde hakim olmak.  Uluslararası projelerde en az 3 yıl deneyim sahibi olmak. Sağlık alanında AB tarafından fonlanan projelerde tahakkuk ve bordro konusunda en az 2 yıllık deneyim sahibi olmak.  Kamu kurumlarında bordro ve tahakkuk alanında çalışmış olmak tercih sebebidir.  Yabancı uyrukluların özlük işlerinin yasal takibi konusunda deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.  AB iletişim ve görünürlük kuralları konusunda deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.  Sosyal Bilimler, İşletme, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi veya ilgili alanlarda Yüksek lisans derecesine sahip olmak tercih sebebidir.  İyi derecede Arapça bilmek tercih sebebidir.

AB Tahakkuk ve Bordro Uzmanı    1

 En az lisans derecesinde üniversite mezunu olmak.  İngilizce ve Türkçe bilmek.  İyi derecede MS Office programları kullanabilmek.  İyi iletişim becerisi.  İyi raporlama becerisi.  En az 2 yılı tahakkuk ve bordro alanında olmak üzere 4 yıllık iş deneyimi veya Sosyal Bilimler, İşletme, Eğitim, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi veya ilgili alanlarda Yüksek lisans derecesine sahip olup en az 1 yılı tahakkuk ve bordro alanında olmak üzere 2 yıl iş deneyimine sahip olmak.  Uluslararası projelerde en az 1 yıl deneyim sahibi olmak.  En az 2 yıl AB tarafından finanse edilmiş ve/veya uluslararası projelerde tahakkuk ve bordro alanında çalışmış olmak tercih sebebidir.  Sağlık alanında AB tarafından fonlanan projelerde finans alanında en az 2 yıllık deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.  Kamu kurumlarının tahakkuk ve bordro alanında çalışmış olmak tercih sebebidir.  İyi derecede Arapça bilmek tercih sebebidir.

AB Tahakkuk ve Bordro Asistanı     1

 İletişim veya Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümlerinden veya ilgili bölümlerden Lisans Derecesinde üniversite mezunu olmak sahip olmak.  İyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek.  İyi raporlama becerisi.  İyi derecede MS Office programları kullanabilmek.  En az 10 yıl iletişim veya halkla ilişkiler ve tanıtım alanında iş deneyimi veya İletişim, Halkla İlişkiler veya ilgili alanlarda Yüksek lisans derecesine sahip olup en az 3 yıl iletişim veya halkla ilişkiler ve tanıtım alanlarında olmak üzere 5 yıl iş deneyimine sahip olmak.  Uluslararası projelerde en az 3 yıl deneyim sahibi olmak.  AB iletişim ve görünürlük kuralları konusunda deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.  Arapça bilmek tercih sebebidir.  Alanında yüksek lisans derecesine sahibi olmak tercih sebebidir

AB Dil Asistanı     1

 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin İngilizce Mütercim Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Çeviri bilim, İngiliz Dilbilimi bölümlerinden en az lisans seviyesinde mezun olmak. (Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adayların YÖK denklik belgesini ibraz etmesi zorunludur).  İyi derecede MS Office programları kullanabilmek.  İyi seviyede ardıl çeviri yapabilmek.  İyi iletişim becerisi.  İyi raporlama becerisi.  Alanından en az 5 yıllık iş deneyimine sahip olmak.  Uluslararası projelerde en az 1 yıl deneyim sahibi olmak.  En az 2 yıl uluslararası projelerde Dil Asistanı/Tercüman olarak çalışma deneyimine sahip olmak tercih sebebidir.  AB iletişim ve görünürlük kuralları konusunda deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.  İyi derecede Arapça bilmek tercih sebebidi

AB Proje Asistanı   2

 En az 4 yıllık Hukuk Fakültelerinden mezun olmak.  En az 2 yılı uluslararası projelerde Hukuk alanında olmak üzere en az 5 yıl iş deneyimi.  Practical Guide (PRAG) kuralları ile mal ve hizmet satın alımı/ihale konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.  En az 2 yıl AB tarafından finanse edilmiş projelerde görev almış olmak tercih sebebidir.  İyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek.  İyi derecede MS Office programları kullanabilmek.  İyi iletişim becerisi.  İyi raporlama becerisi.  Alanında yüksek lisans derecesine sahibi olmak tercih sebebidir

TOPLAM      22

BAŞVURULAR BAŞLADI

İlana başvurular internet üzerinden alınmaya başladı. Başvurusunu yapmak isteyen adayların aşağıdaki sayfaya gitmesi ve başvurusunu bu sayfa üzerinden yapması gerekmektedir:

http://basvuru.sihhatproject.org/basvurusecim.aspx

Bilgi alış verişi için TIKLAYIN