RTE Üniversitesi En Az Lise Mezunu Gemi Adamı ve Sağlık Personeli Alıyor

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi , en az lise mezunu adaylar arasından sağlık personeli ve gemi adamı alımı yapacağını duyurdu.

RTE Üniversitesi En Az Lise Mezunu Gemi Adamı ve Sağlık Personeli Alıyor

RTE Üniversitesi kamu personeli alacak.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından bir açıklama yapıldı. Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sayfası aracılığıyla yayımlanan duyuruda en az lise mezunu adaylar arasından kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. 

Sağlık personeli ve gemi adamı kadrolarında istihdam etmek üzere yapılan personel alımında başvuru detayları haberimizde.

SAĞLIK PERSONELİ ALIMI

İlanlara başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

 • 657 Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
 • Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek Madde 1 “… Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” şartını sağlıyor olmak,
 • Sağlık Teknikeri unvanlı pozisyona başvuracakların ön lisans düzeyinde; Hemşire unvanlı pozisyona başvuracakların ortaöğretim düzeyinde 2018/KPSS’ye girmiş olmaları,

Başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte Üniversiteye şahsen yapılacak.

 • Başvuru Formu
 • Diploma veya mezuniyet belgesi
 • Nüfus cüzdanı aslı
 • 2 adet vesikalık fotoğraf
 • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
 • Adli sicil kaydı
 • 2018/KPSS Sonuç Belgesi

GEMİ ADAMI ALIMI

Gemi adamı karosunda istihdam etmek üzere personel alınıyor. İlan başvuru şartalrı şu şekilde;

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,
 • En az Lise ve dengi okul mezun olmak,
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
 • Başvuru tarihi son günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak,
 • Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek Madde 1 “… Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” şartını sağlıyor olmak

KAMUBULTENİ.COM  | ANKARA