Pütürge Belediyesi 4 Kadroya Memur Alımı Yapacak

Malatya Pütürge Belediyesi bir duyuru yayımladı ve farklı kadrolarda istihdam etmek üzere memur alımı yapacağını duyurdu. İlanların başvuru bilgileri yazımızda.

Pütürge Belediyesi 4 Kadroya Memur Alımı Yapacak

Pütürge Belediyesi memur alacak.

Pütürge Belediye Başkanlığı bir duyuru yayımladı. Yayımlanan duyuruda belediye bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği”  hükümlerine göre istihdam etmek üzere 4 memur alımı yapılacağına yer verildi. KPSS 60 puan şartı ile yapılacak memur alımında adaylar, Ayniyat Saymanı, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ile Tahsildar kadrolarında istihdam edilecek.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

İlanların başvuru genel ve özel şartları şu şekilde:

- Türk vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk ceza kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

- İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

- Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)

- İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS)  alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, asgari KPSS puanını almış olmak,

- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

- 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

BAŞVURU

İlan için başvurular 3 - 8 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular şahsen, posta yolu ile ya da [email protected] adresine yapılacak. Başvuru formu yayımlandığında haberdar olmak için TIKLAYIN

İlan metni için TIKLAYIN