Pamukkale Üniversitesi Sağlıkçı ve Personel Alımı Yapacak: İşte Başvuru

Pamukkale Üniversitesi tarafından bir duyuru yayımlandı ve en az lise mezunları arasından personel alımı yapılacağı açıklandı. İlanın başvuru bilgileri yazımızda.

Pamukkale Üniversitesi Sağlıkçı ve Personel Alımı Yapacak: İşte Başvuru

Pamukkale Üniversitesi sağlıkçı ve personel alımı yapacak.

Denizli'de bulunan Pamukkale Üniversitesi tarafından bir açıklama yapıldı ve en az lise mezunu adaylar arasından sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin B fıkrasına göre yapılacak alımda adaylar, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre istihdam edilecek.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlana başvuruda bulunacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

3- 657 sayılı Kanun’unun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

4- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler başvuruda bulunamaz.

5- Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak./Askerlik hizmetini yapmış olmak ya da muaf olmak.

6- 2020 yılı KPSS (B) grubu (KPSS(P3), KPSS (P93), KPSS(P94)) sınav sonuç belgesine sahip olmak.

7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

8- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.

9- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

10- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

İlana başvuruda bulunacak adaylarda aranan özel şartlar ise şu şekilde:

BAŞVURU

Başvuru Başlangıç : 22.03.2021 (Mesai Başlangıcı) Başvuru Bitiş : 05.04.2021 (Mesai Bitimi)

İlana başvurular, www.pau.edu.tr adresi üzerinden yapılacak.

İlan metni için TIKLAYIN