Osmangazi Belediyesi'ne Memur ve Zabıta Memuru Alımı Yapılacak

Bursa Osmangazi Belediyesi'ne Kadın-Erkek KPSS en az 60 puan ile memur ve zabıta memuru alımı yapılacak.

Osmangazi Belediyesi'ne Memur ve Zabıta Memuru Alımı Yapılacak

Osmangazi Belediyesi Memur ve Zabıta memuru alımı ilanında memur alımı için 5, Zabıta Memuru alımı için 10 kontenjan ayrıldı.

 • Memur alımı için başvuru yapacak adayların,"Yerel Yönetimler, Mahalli İdareler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim ve Halkla İlişkiler, Muhasebe, Bankacılık, Bankacılık ve Sigortacılık, İşletme Yönetimi, Maliye, Pazarlama, Dış Ticaret, İthalat- İhracat, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Emlak ve Emlak Yönetimi, Sekreterlik, Acil Durum ve Afet Yönetimi, İş Sağlığı ve Güveliği, Medya ve İletişim, Adalet ön lisans programlarından birinden mezun olmak." şartını yerine getirmesi gerekiyor.
 • Zabıta Memuru (5 Kontenjan) için, "Yerel Yönetimler, Mahalli İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta), Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim ve Halkla İlişkiler, Muhasebe, Bankacılık, Bankacılık ve Sigortacılık, İşletme Yönetimi, Maliye, Pazarlama, Dış Ticaret, İthalat- İhracat, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Emlak ve Emlak Yönetimi, Acil Durum ve Afet Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Adalet ön lisans programlarından birinden mezun olmak." şartının yerine getirilmesi gerekiyor.
 • Zabıta Memuru (5 Kontenjan) ,"En az lise ve dengi okul mezuniyeti" şartı gerekiyor.

Başvuru yapacak adaylarda KPSS en az 60 puan şartı gerekli. Adayların ayrıca başvuru genel şartlarını da yerine getirmek durumundalar. 

ZABITA MEMURU VE MEMUR ALIMI İÇİN BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen memur ve zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
 • Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.

MEMUR ALIMI VE ZABITA MEMURU ALIMI ÖZEL ŞARTLAR

 • İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanı almış olmak
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 • Zabıta memuru kadrosuna başvuracaklar için; 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesi’nin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1,67 metre, kadınlarda en az 1,60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg. dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
 • Zabıta Memuru kadrosu için; Sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

 • Başvurular 7 Haziran'da başlayacak, 14 Haziran'da sona erecek.
 • Başvurular , "Santral Garaj Mahallesi Ulubatlı Hasan Bulvarı No: 10 Osmangazi/ BURSA" adresine yapılacak.
 • Zabıta memurua alımı için başvurular şahsen yapılacak. Memur alımı için başvurular şahsen ya da iadeli taahhütlü posta ile yapılabilecek.

BAŞVURU SIRASINDA GEREKLİ BELGELER NELER?

 • Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından (www.osmangazi.bel.tr) temin edilebilecektir.
 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 • Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 • KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 • Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

KAMUBULTENİ.COM  - ANKARA