Orman Genel Müdürlüğü Personel Alım Sonuçları Açıklandı Taban ve Tavan Puanlar Belli Oldu

Orman Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde başvurusu alınan 109 sözleşmeli personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı.

Orman Genel Müdürlüğü Personel Alım Sonuçları Açıklandı Taban ve Tavan Puanlar Belli Oldu

Yayımlanan duyuruda yerleştirme sonuçları ile beraber alımlarda tavan ve taban puanlarda belli oldu. 37 şehirde istihdam edilecek bu personellerin kadro dağılımı şu şekilde olmuştu;

Alım Yapılan Kadrolar

Mühendis: 48 personel

Avukat: 9 personel

Tekniker: 3 personel

Büro Personeli: 17 personel

Şoför: 23 personel

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 9 personel

Evrak Teslimi Ne Zaman Yapılacak

Yerleşmeye hak kazanan adaylar aşağıdaki belgelerle beraber 06.02.2023 – 08.02.2023 tarihleri arasında Beştepe Mahallesi Söğütözü Caddesi No:8/1 06560 – Yenimahalle / ANKARA adresindeki Orman Genel Müdürlüğüne bizzat müracaat etmeleri gerekmekte olup adayların binaya girişleri C kapısından yapılarak evrakları Ardıç salonunda teslim alınacaktır.

Adayların son evrak teslim tarihinden sonra yapacakları başvurular ile e-mail, posta vb. şekilde gönderilen yerleştirme işlemine esas evraklar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Yerleştirilmeye hak kazanan ve atamaya esas belgelerini teslim etmeyecek adayların, nüfus cüzdanlarının önlü arkalı fotokopisi ekli olarak feragat dilekçesi yazarak [email protected] adresine e-posta göndermeleri gerekmektedir.

İstenen Belgeler

1. Yerleştirme Başvuru Formu (Eksiksiz ve bilgisayar ortamında doldurulacaktır), Form için TIKLAYIN

2. Mezun Belgesi veya Geçici Mezuniyet Belgesi (E-Devlet üzerinden de alınabilir)

3. 31.12.2022 tarihinde ilan edilen 2023 yılı 109 adet Sözleşmeli Personel Alım İlanının “Genel Şartlar" başlığının altında yer alan şartların kontrolünün tespiti için E-devlet sistemi üzerinden alınan Sigortalılık Tescil ve Hizmet Kaydı, (Barkotlu belge olarak alınması gerekmekte olup İşyeri Unvan Listesinin de bulunmasına dikkat edilecektir.)

4. 6 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş)

5. Sağlık raporu, “Görevini devamlı yapmasında akıl hastalığı bulunmadığına" dair Ruh Sağlığı ve Hastalıkları hekimlerince verilen Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu,

6. Avukatlık pozisyonuna başvuranlar için;

a) Avukatlık Ruhsatnamesi,

b) Avukatlık Ruhsatı aldıktan sonra en az 2 yıl mesleği ile ilgili fiilen çalışmış olduğunu gösterir belge

İki Yıl Süreli Fiili Mesleki Tecrübeyi İspatlayıcı Belge; 31.12.2022 tarihinde ilan edilen 2023 yılı 109 adet Sözleşmeli Personel Alım İlanının Avukatlar için “Özel Şartlar" başlığının altında yer alan “en az 2 yıl mesleği ile ilgili çalışmış olduğunu belgelendirmek." şartının kontrolünün sağlanması için E-devlet sistemi üzerinden alınan Sigortalılık Tescil ve Hizmet Kaydı, (Barkotlu belge olarak alınması gerekmekte olup İşyeri Unvan Listesinin de bulunmasına dikkat edilecektir.)

7. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuranlar için;

a) Özel Güvenlik Kartı (önlü arkalı) ya da Özel Güvenlik Sertifikası aslı veya Noter onaylı örneği,

b) Sağlık raporu; Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen "Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu yoktur." ibareli sağlık kurulu raporunun (Tam teşekküllü Devlet Hastanesi veya Devlet Üniversitesi Hastanelerinden) aşağıda belirtilen hususları da içermesi gerekmektedir;

· Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,

· Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,

· Göz: Görme engeli veya gece körlüğü olmamak,

· Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak,

· Sağlık Kurulu Raporu boy ve kilo bilgilerini içermesi gerekmektedir.

Erkek adaylar için boyunun 170 cm'den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 20'den fazla veya az olmaması gerekmektedir. (Örneğin boy uzunluğu 175 cm ise kilosu en fazla 75+20=95 kg ve en az 75-20=55 kg olmalıdır.)

Kadın adaylar için boyunun 160 cm'den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 20'den fazla veya az olmaması gerekmektedir. (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+20=90 kg ve en az 70-20=50 kg olmalıdır.)

Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna başvuranlar için;

  1. En az C sınıfı sürücü belgesi (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan değişiklik ile 1 Ocak 2016 tarihi itibari ile yeni tip en az C sınıfı sürücü belgesi),
  2. Psikoteknik belgesi,
  3. SRC3 veya SRC4 belgesi.

Taban ve Tavan Puanlar

https://www.ogm.gov.tr/tr/duyurular/orman-genel-mudurlugu-2023-yili-109-adet-sozlesmeli-personel-alimi-yerlestirme-sonuclarina-i%CC%87liskin-i%CC%87lan