Mülakat Yok: Samsun Üniversitesi En Az Lise Mezunu Büro Memuru ve Personel Alımı

Samsun Üniversitesi tarafından bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda Mülakat şartı olmadan kamuya büro personeli destek personeli alımı yapılacağına yer verildi. En az lise mezunu adaylar arasından yapılan personel alımında başvuru detayları haberimizde.

Mülakat Yok: Samsun Üniversitesi En Az Lise Mezunu Büro Memuru ve Personel Alımı

Samsun Üniversitesi en az lise mezunu personel alacak.

Samsun Üniversitesi tarafından bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda en az lise mezunu adaylar arasından büro personeli ve destek personeli alımı yapılacağına yer verildi. 

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarında yapılacak sözleşmeli personel alımında başvuru detayları şu şekilde;

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde;

 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.
 •  Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması (askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olmak).
 • Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen
 • istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Daha önceden herhangi bir kurumda çalışırken iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adaylarda aşağıdaki özel şartlar aranmaktadır.

UNVANI ADET ÖĞRENİM
DURUMU
ARANAN NİTELİKLER
Büro Personeli 1 Lisans

İşletme bölümü mezunu olup,

İSO 9001 2000 kuruluş içi kalite

tetikçisi sertifikasına sahip olmak ve

finans alanında en az 3 (üç) yıl belgelemek.

Büro
Personeli
1 Lisans

Harita Mühendisliği mezunu olup,

Netcad C Programlama bilgisine sahip olmak.

Büro Personeli 1 Lisans

Gıda Mühendisliği Bölümü mezunu olup,

BRC-VER7 Gıda Güvenliği Global Standardı,

İSO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi,

İSO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

İç Denetçi ve FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistem

Sertifikasyonu sertifikalarına sahip olmak.

Büro Personeli 1 Lisans

Lisans mezunu olup, İş Güvenliği C sınıfı Uzmanı,

Kosgeb İSO 9001-2008 İç denetçi ve İSO 22 000

İç denetçi eğitimleri ile temel
hijyen eğitimleri sahibi olmak.

Büro Personeli 1 Lisans

Hukuk Fakültesi mezunu olup, avukatlık

stajını tamamlamış olmak.

Büro Personeli 1 Lisans

Bilgi ve Belge Yönetimi, Kütüphanecilik ve

Bilgi Çalışmaları, Dokümantasyon ve Enformasyon,

Arşivcilik veya Kütüphanecilik lisans
programlarının birinden mezun olmak.

Büro Personeli 1 Ön Lisans

Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve

Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Büro Hizmetleri ve

Yönetici Asistanlığı önlisans programlarının birinden

mezun olup üst yönetici sekreterliği/asistanlığı
alanında en az iki yıl belgelendirilebilir deneyimi olmak.

Büro Personeli 1 Lisans

Beslenme ve Diyetisyenlik bölümü mezunu olup

B1 düzeyinde yabancı dil (İngilizce) belgesine sahip olmak,

Elektronik belge yönetimi sistemleri kullanım tecrübesine sahip olmak.

Büro Personeli 1 Önlisans

Önlisans mezunu olup, Ev Kreş Yuva Bebek Bakıcı ve

Eğiticiliği ile 4-6 Yaş Grubu Çocuk Eğitimi ve Etkinlikleri sertifikaları
(Üniversite kreşinde yardımcı personel olarak istihdam edilecektir)

Büro
Personeli
1 Lise Lise mezunu olup, proje hazırlama eğitimi alanında deneyimli olup,
C2 düzeyinde yabancı dil (İngilizce) belgesine sahip olmak.
Destek Personeli 1 Lisans

Lisans mezunu olup, iletişim danışmanlığı

alanında iş tecrübesine sahip olmak.

Destek Personeli 1 Lise

Lise mezunu olup sağlık durumu Türkiye’nin her tarafında görev

yapmaya elverişli olmak. 18 yaşını doldurup 35 yaşından gün

almamış olmak. En az B sınıfı sürücü belgesine başvuru tarihi

itibariyle 5 yıldan fazla süredir sahip olmak.

Destek Personeli 1 Lise

Lise mezunu olup, sağlık durumu Türkiye’nin her tarafında

görev yapmaya elverişli olmak. 18 yaşını doldurup

35 yaşından gün almamış olmak. En az E sınıfı sürücü

belgesine başvuru tarihi itibariyle 3 (üç) yıldan fazla süredir

sahip olmak. SRC 2 ve SRC 4 Belgesine Sahip
olmak.

Destek Personeli 1 Lisans

Lisans mezunu olup, sağlık durumu Türkiye’nin her tarafında

görev yapmaya elverişli olmak. 18 yaşını doldurup

35 yaşından gün almamış olmak. En az B sınıfı sürücü

belgesine başvuru tarihi itibariyle 5 (beş)
yıldan fazla süredir sahip olmak.

Destek Personeli 1 Lisans

Lisans mezunu olup, sağlık durumu Türkiye’nin her

tarafında görev yapmaya elverişli olmak. En az E sınıfı

sürücü belgesine başvuru tarihi itibariyle 3 (üç) yıldan

fazla süredir sahip olmak. SRC 2 ve SRC 4
Belgesine Sahip olmak.

Destek Personeli 1 Lise

Meslek Lisesi Elektronik Bölümü mezunu olup, Simulatör

Bakım Eğitimi Sertifikasına sahip olup, DHMİ Havacılık

Akademisi ATSEP Temel Eğitim Sertifikasına ve Sivil Havacılık

Genel Müdürlüğü PPL(A) lisansına sahip olmak, alanıyla

ilgili basit bakım ve onarım
işlerini yapabilme tecrübesine sahip olmak.

Destek Personeli 1 Lise

Lise mezunu olup, Sivil havacılık alanında,

SHY 66 / PART 66 Hava Aracı Bakım, Modul 10,

SHY/EASA PART 66/147, PART 145 eğitimleri almış

olup alanıyla ilgili basit bakım ve onarım işlerini
yapabilme tecrübesine sahip olmak.

Destek Personeli 1 Lisans

Lisans mezunu olup, Sivil havacılık alanında

SHT-66U Ulusal Lisans, Mekanik Bakım Onarım,

SHT-M Rev.03, SHT 145, CAME prosedürleri,

MOE prosedürleri, Aircraft Fuel Tank Safety, EWİS,

ESD Awareness eğitimleri almış olup alanıyla ilgili

basit bakım ve onarım
işlerini yapabilme tecrübesine sahip olmak.

Destek Personeli 1 Lisans

Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans mezunu olup,

İyi Hijyen Uygulamaları (ghp), iyi üretim uygulamaları (gmp),

İyi labarotuvar uygulamaları (glp) gıda güvenliği ve

hijyen akademisi ''ISO/ TR 6579-3 Salmonella

Typhimurium ve Salmonella Enteritidis serotiplendirme

yöntemi konularında sertifikaları olmak. (Biyomedikal Bölümü
Laboratuvarında görevlendirilecektir)

Destek Personeli 1 Lisans

Lisans mezunu olup, internet altyapısı aygıtlarının

(yönetilebilir switch vb. donanımların) ve Windows,

Linux (Centos, Debian) sunucularının kurulumu/yönetimi

konularında en az (3) yıl belgelendirilebilir tecrübesi
olmak.

Destek Personeli 1 Lisans

Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans

mezunu olup, belgelendirmek
kaydıyla alanında en az 10 (on) yıl iş deneyimine,

iş sağlığı ve güvenliği sertifikasına ve B2 dil bilgisine (İngilizce) sahip olmak.

Destek Personeli 1 Önlisans

Adalet programı önlisans mezunu olmak.

Belgelendirmek kaydıyla en az
3 (üç) yıl Latex döküman hazırlama

programıyla çalışma deneyimi bulunmak.

Destek Personeli 5 Lise

Lise mezunu olup, temizlik görevini devamlı

yapmasına engel olabilecek hastalığı ve benzeri engeller bulunmamak.

BAŞVURU ŞEKLİ

İlana başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte yapılacak.

 • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
 • Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi,
 • Lisans mezunları için 2018 veya 2019 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, önlisans mezunları için 2018 veya 2019 KPSS(B) grubu KPSSP93 puanı, ortaöğretim (Lise ve Meslek Lisesi ) mezunları için 2018 veya /2019 KPSS(B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Ayrıca deneyim şartı istenilenlerin çalışma süreleri ve belgelerin asılları değerlendirilecektir.
 • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
 • 1 adet vesikalık fotoğraf.

İlana başvurular Samsun Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına yukarıdaki evraklarla birlikte şahsen yapılacak.

Not: Başvuru tarihinin son günü itibariyle 2019 KPSS sınav sonuçlarının açıklanması durumun da 2019 (KPSSP94, KPSSP93, KPSSP3) puanı ile adaylar başvuruda bulunabilecektir.

İlana başvuracaklar bu adreste >> TIKLA KATIL

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN