MSB Personel Alımı Başvuruları 25 Kasım'da Sona Eriyor

Milli Savunma Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alımı için başvuru işlemleri 25 Kasım'da son bulacak.

MSB Personel Alımı Başvuruları 25 Kasım'da Sona Eriyor

Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nden yayımlanan duyuruda, Bakanlığa 66 sözleşmeli bilişim personeli alınacağı bildirilmiş, ilgili duyuruda, "Millî Savunma Bakanlığı Muhabere ve Bilgi Sistem Dairesi Başkanlığında (ANKARA) istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8’inci maddesi uyarınca, Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre toplam 66 (altmışaltı) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. 2019 veya 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSS-P3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak her sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. KPSS-P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS-P3 puanı 70 (yetmiş), İngilizce dilinde yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir." ifadelerine yer verilmişti. MSB duyurusunda başvuru yapacak adayların başvuru genel şartlarının yanı sıra özel şartlarını da yerine getirmesi gerektiği kaydedilmişti. Buna göre başvuru yapacak adaylarda aranacak genel şartlar şu şekilde : 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları
taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş
yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin,
mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar
ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya
da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olmak,
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 (üç) yıllık, mesleki
tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak, 657
sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel sektörde, sosyal
güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği
belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında
bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini
belgelemek,
e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin A fıkrasının 7'nci
bendi kapsamında sevk edileceği hastaneden sağlık raporu almak,
f) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları olumlu olmak,

g) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş
ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş
olmak,
ğ) Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabiliyor olmak,
h) Hedeflere yönelik ve sonuç odaklı çalışabilmek, analitik düşünme, planlama,
organizasyon, iş takibi, ekip çalışması ve iletişim becerileri gelişmiş, iyi derecede raporlama ve
sunum becerilerine sahip olmak. 

Başvuru sürecine dair tüm detaylar için https://personeltemin.msb.gov.tr/ adresi ziyaret edilebilir.