Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi KPSS'siz 88 İşçi Alımı Yapıyor

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından bir açıklama yapıldı ve en az ilköğretim mezunları arasından sürekli işçi alımı yapılacağı açıklandı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi KPSS'siz 88 İşçi Alımı Yapıyor

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi işçi alımı yapacak.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilanda en az ilkokul mezunları arasından temizlik personeli, güvenlik görevlisi ve bakım onarım hizmetleri personeli kadrolarına alım yapılacağı görüldü. 

4857 sayılı İş Kanunu, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi merkez teşkilatı hizmet birimlerinde çalıştırmak üzere yapılan personel  alımında başvurular bugün alınmaya başladı.

ŞARTLAR

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

  • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
  • 18 yaşını tamamlamış olmak,
  • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Engelliler için ilan edilen kadroya başvuran adaylar; Durumlarını ilgili mevzuata göre, yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla (Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk olduğunu belirten sağlık kurulu raporu) belgelendirmeleri gerekmektedir
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
  • Askerlik ile ilişiği olmamak,
  • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
  • Her aday, durumuna uygun iş statüsünden sadece birine başvuru yapabilecektir.
  • Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemek.

ÖZEL ŞARTLAR

BAŞVURU

İlana başvurular İŞKUR sayfası üzerinden alınmaya başladı. Başvuru yapacak adayların aşağıda yazan adımları takip etmesi gerekmektedir:

https://esube.iskur.gov.tr/

Linke tıklayın ve açılan sayfada iş arayan kısmından giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra İŞ İLANLARI kısmına tıklayın. Daha sonra karşınıza çıkan ekranda İŞYERİ UNVANI yazan kısma MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR yazıp ARA butonuna tıklayın. İlanlar aşağıda sıralanacaktır.