Milli Savunma Üniversitesi'ne 64 Akademik Personel Alımı Yapılacak

Milli Savunma Üniversitesi'ne akademik personel alımı için bugün başlayan başvuru işlemleri 15 gün sürecek.

Milli Savunma Üniversitesi'ne 64 Akademik Personel Alımı Yapılacak

Milli Savunma Üniversitesi tarafından yayımlanan resmi duyuruda akademik personel alımı başvurularının şahsen yapılacağı kaydedilirken, başvuru yapacak adayların ilgili resmi duyuruda yer alan başvuru özel şartlarını da dikkatle incelemesi gerektiği vurgulandı.  Başvuru Genel Şartları:

a. Fakültelerin lisans dereceli bölümlerinden mezun olmak,
b. MSÜ Akademik Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliği’nde belirtilen genel ve özel şartları taşımak,
c. Doktor öğretim üyeliğine başvuru için en az 55 yabancı dil puanına sahip olmak,
ç. Öğretim üyesi dışındaki kadrolara yapılacak başvurular için yabancı dil sınav sonucu en az 50, ALES sonucu en az 70 olmak (öğretim görevlisi kadrosuna başvuran ve doktorasını tamamlamış olan adaylar için bu şart aranmaz. Jüri değerlendirmesinde; adayın son beş yıla ait sınav belgesi bulunmaması halinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir.),
d. Araştırma görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar için 01 Ocak 1986 ve sonrası doğumlu olmak,
e. Yabancı ülkelerden alınan lisans ve yüksek lisans diplomaları için YÖK tarafından, doktora diplomaları için Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından verilecek denklik onaylarını almış olmak,
f. Başvurulan kadronun ilanda belirtilen şartlarını karşılıyor olmak,
g. Yedek subay, erbaş/er hariç olmak üzere asker kişi olmamak, 
ğ. MSÜ Öğretim Üyelerinin Seçimi, Atanması ve Görevde Yükseltilmesi Yönergesinde her bir kadro için ilgili bilim dallarında belirtilen asgari şartları ve puanı karşılama şartları aranır.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI VE KONTENJAN DAĞILIMINA RESMİ SAYFADAN ERİŞİM SAĞLANABİLİYOR.