Meteoroloji Mülakatsız 36 Sözleşmeli Personel Alıyor

Resmi Gazete'de yayımlanan alım ilanına göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde istihdam etmek üzere farklı mesleklerden 36 sözleşmeli personel alımı yapıyor. İşte kadro dağılımı ve başvuru şartları..

Meteoroloji Mülakatsız 36 Sözleşmeli Personel Alıyor

Meteoroloji Mülakatsız 36 Sözleşmeli Personel Alıyor

Kamu kurumları arasında yer alan Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alım ilanı duyurdu. Resmi Gazete'de yayınlanan alım ilanına göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde istihdam etmek üzere farklı mesleklerden 36 sözleşmeli personel alımı yapıyor. 

Kadro dağılımı

 • Büro Personeli - 6 Kişi
 • Destek Personeli - 22 Kişi 
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi - 8 Kişi

Başvuru şartları neler ? 

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak.
 4.  Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 5. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
 6. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 7. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 8. Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucunun olumlu olması. 9. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Başvurular e-devlet üzerinden

Başvurular e-Devlet üzerinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden 05/10/2022 – 14/10/2022 tarihleri arasında alınacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Meteoroloji Mülakatsız 36 Sözleşmeli Personel Alımı ilanının detaylarına ulaşmak için TIKLAYIN