Memur, Zabıta Memuru, Muhasebe Memuru ve Evlendirme Memuru Alımı Yapılacak

Derik Belediye Başkanlığı'nda boş bulunan kadrolara Zabıta memuru, muhasebe memuru, evlendirme memuru, veznedar ve memur unvanlarında kamu personeli alınacak.

Memur, Zabıta Memuru, Muhasebe Memuru ve Evlendirme Memuru Alımı Yapılacak

DERİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI MEMUR ALIMI YAPACAK

Başvuruda bulunacak kadın-erkek adayların KPSS'ye girmiş olması ve en az 55 puan almış olması (KPSSP3) gerekiyor. Mardin Derik Belediye Başkanlığı kamu personeli alımı için başvuru tarihleri ve şartları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Derik Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan resmi duyuruda "Derik Belediyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır." ifadelerine yer verilmiş, kontenjan dağılımı aşağıdaki gibi olmuştu.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

 • Türk vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 • Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca
  bulunmamak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

 • İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı KPSSP93,2018 yılı KPSSP3 Kamu Personel Seçme Sınavına
 • girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak, 
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
 • çıkarılmış olmamak.
 • Zabıta Memuru Kadrosu için; 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesindeki özel
 • şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
 • Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır. Ayrıca bu kadroya başvuracaklar için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bedensel engeli bulunmamak şartı
 • aranacaktır. 
 • Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her Aday Eğitim durumuna göre sadece bir kadroya müracaat edebilir.)

BAŞVURU TARİHLERİ VE DİĞER KONULARA GÖZ ATMAK İÇİN TIKLAYIN.

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN