Marmara Üniversitesi Yüksek Maaşla Sözleşmeli Bilişim Personeli Alıyor

İstanbul'da bulunan Marmara Üniversitesi bünyesinde bulunan bilgi işlem müdürlüğünde istihdam etmek üzere Yüksek Maaşla 4 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alıyor..

Marmara Üniversitesi Yüksek Maaşla Sözleşmeli Bilişim Personeli Alıyor

Marmara Üniversitesi Yüksek Maaşla Sözleşmeli Bilişim Personeli Alıyor

Devlet Üniversiteleri sözleşmeli personel alımlarına devam ediyor. Resmi Gazete 'de yayımlanan alım ilanına göre Marmara Üniversitesi bünyesinde bulunan bilgi işlem müdürlüğünde istihdam etmek üzere yüksek maaşla 4 sözleşmeli personel alımı yapıyor. 

Kadro dağılımı 

 • Yazılım Proje Yöneticisi - 1 kişi 
 • Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı - 1 kişi 
 • Kıdemli Ağ Uzmanı - 1 Kişi 
 • Veri Tabanı Uzmanı - 1 kişi 

Başvuru şekli ve zamanı

Adaylar başvurularını 9 - 23 Ağustos 2022 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi personel işleri daire başkanlığına yapabilecekler.Yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınavlar 15 Eylül 2022 tarihinde saat 10:00’da Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında yapılacaktır.

Başvuru Şartları 

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olması,
 • Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,
 • (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,
 •  Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri, zorunludur.
 • İlan edilen pozisyonlara başvurularda adayın hangi unvana başvurduğunu beyan etmesi gerekmektedir.
 • Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf veya 1 yıl süre ile ertelemiş olmak.

Başvuru sırasında istenen belgeler

 1.  Başvuru formu (fotoğraflı) ve detaylı özgeçmiş,
 2. Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti veya e-devlet çıktısı,
 3. Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği,
 4.  En Az 2 (İki) Programlama Dilini Bildiğini Gösteren Belgeler (Tamamlanan eğitim veya sertifikalandırma programlarından alınacaktır. Herhangi bir eğitim veya sertifikalandırma programından alınmış bir belge ibraz edemeyen ya da bu kapsamda ibraz ettikleri belgelerde en az 2 (iki) programlama dilini bildiğini gösteremeyen adaylar için mezun oldukları fakültelerden onaylı transkript de kabul edilecektir. Ancak transkripte programlama dillerinin açıkça belirtilmiş olması gerekmektedir,
 5.  Mesleki tecrübeyi gösterir belge. (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Özel sektörde çalışanlar için SGK Hizmet dökümü (e-devlet üzerinde kare kodlu alınması gerekmektedir) kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak belge veya istenilen tecrübeyi ispatlayacak işveren veya yönetici tarafından onaylanmış belge.)
 6. KPSS Sonuç Belgesi (belge ibraz etmeyenlerin KPSSP3 puanı 70 olarak değerlendirilecektir.)
 7. İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge (Belgenin son 5 yıl içerisinde alınmış olması gerekmektedir.),
 8. Son üç ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi, (E-devlet üzerinden alınabilmektedir)
 9. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yaptığını veya muaf olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği

Marmara Üniversitesi Yüksek Maaşla Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı ilanının detayları için TIKLAYIN