Lise Ön Lisans ve Lisans Mezunları Sancaktepe Belediyesi İkamet Şartı Olmadan Zabıta Alımı Başvuruları Başladı

Sancaktepe Belediyesi tarafından duyurulan zabıta alımı için başvurular başladı. Başvurular şahsen yapılacak.

Lise Ön Lisans ve Lisans Mezunları Sancaktepe Belediyesi İkamet Şartı Olmadan Zabıta Alımı Başvuruları Başladı

İstanbul Sancaktepe Belediyesi, ikamet şartı olmadan lise, ön lisans ve lisans mezunlarından oluşan kadrolara zabıta memuru alımı yapacağını duyurdu. Toplamda 25 zabıta alımı yapacağını duyuran belediye, başvurular için 2022 KPSS puanı istiyor. Ayrıca başvuru yapabilmek için en az B sınıfı ehliyete sahip olmak gerekiyor.

KPSS Şartı

2022 KPSS puanlarıyla başvuru yapacak adaylarda kadrolar için lise mezunlarını P94, ön lisans mezunlarının P93 ve lisans mezunlarının P3 puan türünden 70 ve üzeri alması gerekiyor.

Boy Kilo ve Yaş Şartı

Başvuru yapabilmek için sınavın yapıldığı tarihte adayların 30 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Ayrıca zabıta olabilmek için gerekli boy ve kilo şartı, Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+, -) 10 kg’dan fazla fark olmaması gerekiyor. Boy ve kilo ölçümü belediye tarafından yapılacaktır.

Sözlü ve Uygulamalı Sınav

İlgili KPSS puanıyla başvuru yapan adaylar arasında başvuruları geçerli olanlar, sözlü ve uygulamalı sınava alınacak. 8 Şubat 2022 saat 09.00’da sözlü sınav Sancaktepe Belediyesi Ana Hizmet Binasında, uygulamalı sınav ise belirlenen spor salonlarında yapılacak. Aynı gün bitirilmezse bir sonraki gün devam edilecek.

Mezuniyete Göre Kadro Dağılımı

Lise mezunları: 8 personel

Ön Lisans mezunları: 8 personel

Lisans mezunları: 9 personel

Alım Yapılacak Kadrolar ve Niteliği

https://www.kamubulteni.com/images/upload/zabYta_1_1.png

https://www.kamubulteni.com/images/upload/zabYta_2_2.png

Başvuru Genel Şartları

- Türk vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum olmamak,

- Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak

- İşini sürekli yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli olmamak,

- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

Başvuru Sırasında İstenen Belgeler

Başvuru yapacak adaylar belediyenin internet sitesi olan www.sancaktepe.bel.tr. adresinde bulunan başvuru formunu indirip doldurarak aşağıdaki belgeleri teslim edecektir.

a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumca onaylanmak üzere fotokopisi,

b) Mezuniyet belgesinin aslı veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (Kurumca onaylanmak üzere 1 adet fotokopisi)

c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı ve Kurumca onaylanmak üzere 1 adet fotokopisi.

ç) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama barkotlu bilgisayar çıktısı,

d) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

e) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

f) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)

g) Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır)

h)Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediye tarafından tasdik edilebilir)

Başvuru Tarihi ve Şekli

Adaylar başvurularını 23-27 Ocak 2023 tarihleri arasında mesai günlerinde saat 09.00-17.00 arasında şahsen Belediyenin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne (Sancaktepe Belediyesi Ana Hizmet Binası Abdurrahmangazi Mah.Enderun Caddesi No:2) yapacaktır.

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /