Konya Zabıta Memuru Alımı Başvurusu Başlıyor: Başvuru Formu Yayınlandı

Son dakika haberi: Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 50 zabıta memuru alımı için başvuru formu yayımlandı. Yayımlanan başvurunun detayları yazımızda.

Konya Zabıta Memuru Alımı Başvurusu Başlıyor: Başvuru Formu Yayınlandı

Konya Zabıta alımı başvurusu başlıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda ön lisans mezunu olan adaylar arasından 50 zabıta memuru alımı yapılacağına yer verildi. KPSS 65 puan şartı ile yapılacak personel alımında adaylar kadrolu çalıştırılacak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak alımda başvurular 22 Şubat 2021 tarihinde başlayacak. Müracaatlar şahsen yapılacak.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

İlana başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

- Türk Vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak, ● İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

- İlan edilen zabıta memuru kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır. ● Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

- 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

BAŞVURU

İlana başvurular 22 ile 26 Şubat 2021 tarihleri arasında Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Konevi Mahallesi, Millet Caddesi Konya Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası No:14 Meram/KONYA adresine şahsen yapılacak. İşte istenen evraklar:

- BAŞVURU FORMU
- Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
- Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
- Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
- Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
- KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
- 2 adet fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacak), 

BAŞVURU FORMUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN