Konya Teknik Üniversitesi Mülakatsız Büro Personeli ve Şoför Alımı Yapacak

Konya Teknik Üniversitesi sözleşmeli kamu personeli alımı ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilanda büro personeli ve şoför kadrolarına alım yapılacağına yer verildi.

Konya Teknik Üniversitesi Mülakatsız Büro Personeli ve Şoför Alımı Yapacak

Konya Teknik Üniversitesi şoför ve büro memuru alacak.

Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan 22 Aralık 2020 tarihli kamu ilanında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın mülakatsız sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. 

KPSS puan sınırı olmadan mülakatsız yapılacak personel alımında başvurular bugün başlayacak ve şahsen ya da posta yolu ile üniversiteye yapılacak. 

BAŞVURU GENEL KOŞULLARI

İlana başvuru yapacaklarda aranan genel şartlar şu şekilde:

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- Başvuru tarihi itibariyle18 yaşını tamamlamış olmak.

3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

4- Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

5- Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması (Askerliğini yapmış olunması gerekmektedir).

6- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

7- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

8- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak

9- Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

10- Adayların 2020 KPSS(B) grubu puan türlerinden mezuniyetine uygun olan puan türüne sahip olması gerekmektedir. Ayrıca deneyim şartı istenilenlerin çalışma süreleri ve belgelerin asılları değerlendirilecektir.

11- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

12- Sadece bir unvan kodu için başvurulacaktır. Birden fazla unvan kodu için başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

13- Özel şartların ilan tarihinin ilk günü itibariyle sağlanıyor olması gerekmektedir.

ÖZEL ŞARTLAR

1 Büro Personeli Alımı

Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünde görevlendirilmek üzere; İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü lisans mezunu olmak. Ulusal TV kanallarında profesyonel kameramanlık, prodüksiyon ve kurgu alanlarında en az 1 yıl çalışmış olmak. Fotoğrafçılık alanında iş başı eğitim veya kurs almış olmak. (İstenilen belgelerin SGK Hizmet Dökümü ve ilgili Kurumdan alınacak çalışma/görev belgesi ile kanıtlanması gerekmektedir.) Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak. Müracaat tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak

1 Destek Personeli Alımı

Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere; Sağlık durumu Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya elverişli olmak. En az B sınıfı veya üzeri sürücü belgesine sahip olmak. En az 2 yıl şoförlük yaptığını SGK Hizmet Dökümü ve ilgili Kurumdan alınacak çalışma/görev belgesi ile belgelendirmek. Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak. Müracaat tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

BAŞVURU

İlana başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte 20 gün içinde yapılacak.

1- Başvuru formu. 2- Nüfus cüzdanı fotokopisi. 3- Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi. 4- 2020 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi. 5- Nitelikler bölümünde istenilen alanlarda çalıştığını gösterir, çalışma/görev belgeleri veya sertifikalar. 6- Barkotlu SGK Hizmet Dökümü. 7- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. 8- 1 adet vesikalık fotoğraf. 9- S-7 kadrosu için Ehliyet fotokopisi.

Başvuru adresi: Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, Personel Daire Başkanlığı Akademi Mah. Yeni İstanbul Cad. No: 235/1 Selçuklu/KONYA