Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi İkamet Şartsız Memur Alımı Yapıyor

Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından memur alımı başvuruları başladı. Başvuru için son gün 30 Aralık 2022.

Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi İkamet Şartsız Memur Alımı Yapıyor

Kamu personel alımı için Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi personel alım ilanı yayımladı. KPSS puanıyla başvuruların alınacağı kadrolar için kadın ve erkek adaylar başvuru yapabilecek. Başvurular için 2022 KPSS P3 puanı geçerli olacak. Daha sonra adaylar sözlü sınava alınacak.

Hangi Kadrolara Alım Yapılacak

Mühendis: 11 personel

Veznedar: 4 personel

Memur: 10 personel

Alım Yapılacak Kadrolar, Bölümler ve KPSS Puanları

Başvuru Genel Şartları

· Türk vatandaşı olmak,

· Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

· Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

· Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak

· Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

· Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

Başvuru İçin İstenen Belgeler

Sınava girmek isteyen adaylar http://www.koski.gov.tr adresi üzerinden temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.

· Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartının fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Genel Müdürlükçe tasdik edilebilir.)

· Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Genel Müdürlükçe tasdik edilebilir.)

· Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Genel Müdürlükçe tasdik edilebilir.)

· KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı.

· Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı.

· Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı.

· 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak.)

· 5 sıra nolu unvan için İngilizce YDS sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgenin aslı veya noter onaylı örneği. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Genel Müdürlükçe tasdik edilebilir.)

· Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)

Başvuru Tarihi ve Şekli

Adaylar, başvuruda istenilen belgeler ile 26/12/2022 - 30/12/2022 tarihleri arasında mesai saatleri 09:00 – 12:30 / 13:30 - 17:00 içerisinde şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla (KOSKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İhsaniye Mah. Kazım Karabekir Cad. No: 56 Selçuklu / KONYA adresine göndererek başvuru yapabileceklerdir.

· Elektronik ortamda Genel Müdürlüğün https://memuralim.konya.bel.tr internet sitesinden başvuru yapabileceklerdir.

Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar Genel Müdürlüğe ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Genel Müdürlükçe tasdik edilebilir.)

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /