Kocaeli Üniversitesi Mülakat Şartsız Sağlık ve Büro Personeli Alıyor

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü Sözleşmeli sağlık personeli alacak. Üniversiteden yapılan resmi bilgilendirmede personel alımı için ayrılan kontenjanın 188 olduğu belirtilirken, kontenjan dağılımı ve başvuru genel şartları da aynı duyuru içerisinde yer aldı. Kocaeli üniversitesi personel alımı 2018 ile ilgili tüm detaylara kamubulteni.com adresinden erişim sağlayabilirsiniz.

Kocaeli Üniversitesi Mülakat Şartsız Sağlık ve Büro Personeli Alıyor

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü'nün sözleşmeli personel alım ilanı için başvuru işlemleri devam ediyor.

KAMUYA İLKOKUL, LİSE, ÖNLİSANS, LİSANS DÜZEYİNDEN GERÇEKLEŞECEK TÜM MEMUR ALIMLARINI CEP TELEFONUNUZ ÜZERİNDEN TAKİP ETMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ "KAMU BÜLTENİ" UYGULAMASINI İNDİRMEYİ UNUTMAYIN. KAMU BÜLTENİ UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN.

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü'nden geçtiğimiz günlerde "KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI" başlığı altında yayımlanan ilanda alımla ilgili, "Üniversitemiz Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü’nde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre, Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddesinin (b) fıkrasına göre 2016 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel istihdam edilecektir." ifadelerine yer verilmişti. Hemşire, Fizyoterapist, Büro Personeli ve Diğer sağlık personeli kadroları için gerçekleştirilecek alımlar için aranan nitelikler ise şu şekilde açıklanmıştı : 

Başvuruda bulunacak adayların ayrıca aşağıdaki başvuru genel şartlarını dikkatle incelemesi gerekiyor. 

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

A. BAŞVURU YAPACAK ADAYLARDA AŞAĞIDAKİ BAŞVURU GENEL ŞARTLARI ARANIR.

1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

2. Taksirli suçlar hariç Asyabahis olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.

3. Başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak.

4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

5. 657 sayılı Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevine devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak.

B- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

C- Lisans mezunları için 2016 KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları için KPSSP93, Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

D- KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanıp göreve başlatılacak olanlar, istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

E- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir.

Başvuru sırasında adaylardan 2016 KPSS sonuç belgesi fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi, diplomanın önlü arkalı fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge, ayrıca internet sayfasından elde edilecek başvuru formu "http://perdb.kocaeli.edu.tr/Formsicil.php" talep edilecek. Başvurular Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü Personel Bürosu Umuttepe Merkez Yerleşkesi 41380 Umuttepe-İZMİT/KOCAELİ adresine şahsen yapılacak.

Başvurular 25 Temmuz 2018 tarihinde sona erecek.

KAMUBULTENİ.COM - ANKARA