Kırıkkale Üniversitesi Mülakatsız 122 Sözleşmeli Personel Alımı Başvurusu İnternetten Başladı

Kırıkkale Üniversitesi tarafından yayımlanan duyuruda en az lise mezunları arasından sözleşmeli kamu personeli alınacağına yer verildi. Mülakatsız yapılan personel alımında başvurular internet üzerinden başladı.

Kırıkkale Üniversitesi Mülakatsız 122 Sözleşmeli Personel Alımı Başvurusu İnternetten Başladı

Kırıkkale Üniversitesi 122 personel alacak.

Kırıkkale Üniversitesi b ugün bir duyuru yayımladı. Yayımlanan duyuruya baktığımızda en az lise mezunları arasından sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. KPSS puan sınırı olmadan (KPSS'den geçerli bir puan alan herkes başvurabilir) yapılan personel alımında başvuru bilgileir ve başvuru detayları kamubülteni.com'un haberinde. İşte detaylar.

Kırıkkale Üniversitesinin Tıp Fakültesi Hastanesinde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ilgili maddelerine göre alınacak personellerde aranan genel şartlar şu şekilde:

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesinin (A) bendinde belirtilen Genel Şartları taşımak,

- Nöbet usulü veya gece çalışmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak,

- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

- Lisans mezunları için 2020 KPSS(B) Grubu KPSS P3 puanı, Ön Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı, Ortaöğretim Mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanına sahip olmak.

- Başvurulacak unvan için “Aranan Nitelikler” başlığı altında belirtilen şartları sağlamak,

- Eczacı pozisyonuna başvuru için KPSS şartı aranmayıp, başvuracak adayların mezuniyet notu yüksek olan, mezuniyet notunun eşit olması halinde ise mezuniyet tarihi eski olandan başlanarak sıralama yapılacaktır.

- Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya bu ilandaki sözleşmeli pozisyonlara yerleştirilmek üzere başvuru yapanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasında (*) ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1’inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında (**) yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1’inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır

(*) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan hüküm: “…Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”

(**) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1’inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümler: “…Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

ÖZEL ŞARTLAR

BAŞVURU

İlana başvurular bugün başladı. Başvurusunu yapmak isteyen adayların http://basvuru.kku.edu.tr/sozlesmeli adresi üzerinden müracaatını yapması gerekmektedir. Başvuru için istenene evraklar şu şekilde:

1- Başvuru dilekçesi (Dilekçe örneği başvuru platformunda mevcuttur.)
2- KPSS Sınav Sonuç Belgesi (Doğrulama kodu bulunması zorunludur).
3- Öğrenim Belgesi (e-devlet üzerinden alınan belgeler geçerli kabul edilecektir).
4- Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı.
5- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi.
6- Fotoğraf
7- Başvuracak adaylar “Aranan Nitelikler” başlığı altında belirtilen tecrübe şartına ilişkin çalışma sürelerini, çalıştıkları kurumdan alacakları ıslak imzalı veya kaşe ile onaylanmış resmi yazı ve sosyal güvenlik kurumu hizmet dökümü ile belgelendirmeleri gerekmektedir.
8- “Aranan Nitelikler” başlığı altında istenilen Sertifika/Belgelerin üzerinde tarihinin olması veya ilave bir yazı ile belgelendirilmesi zorunlu olup, ilanın başvuru süresi içerisinde alınan sertifika/belgeler geçerli kabul edilmeyecektir