Kıbrıs Batı Üniversitesi Akademik Personel Alıyor

Kıbrıs Batı Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi, öğretim görevlisi ile araştırma görevlisi alımı yapmak üzere duyuru yaptı.

Kıbrıs Batı Üniversitesi Akademik Personel Alıyor

Basın İlan Kurumu İran portalı.gov.tr internet adresi üzerinden yayınlanan ilana göre, Kıbrıs Batı Üniversitesi'nin belirtilen akademik kadrolarına YÖDAK ile YÖK Mevzuatı hükümleri çerçevesinde ve Kıbrıs Batı Üniversitesi öğretim üyeliğine yükseltme ve atama yönetmeliğinde açıklanan şartları yerine getirmiş olmak şartı ile özlük hakları yönünden KKTC İş Kanunu hükümlerine tabi olmak şartı ile Tam zamanlı Öğretim elemanı alınacak.


Duyurusu Yapılan Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvurmak İçin;

 • Adayların, herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüklerinin bulunmaması,
 • Yabancı ülkeler tarafından verilen diplomaların denkliklerinin onaylanmış olması,
 • Başvuracak erkek adayları için askerlik vazifelerini tamamlanmış olması,
 • Eğitim dili İngilizce olan programlara yönelik yapılan başvurularda başvuracak adayların Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ile yabancı dille öğretim yapılmasında uyulacak esaslara yönelik yönetmelikte belirtilen koşulların tamamının sağlanması,
 • Adaylar, üniversite öğretim üyeliğine yükseltilme ile atanma yönetmeliği doğrultusunda, incelemeye tabi tutulacaktır. Ön incelemede 'en az ölçütler' karşılanmadığı tespit edilen başvurular değerlendirilmeyecektir.

Bütün Başvurular İçin İstenen Ortak Belgeler Neler?

 • Adayların üniversitemiz rektörlüğüne hitaben hazırlayacakları ıslak imzalı dilekçelerinde, ilan edilen duyuru tarihini, akademik birime ait bilgileri, başvurdukları bölüm ile kadro unvanı, yabancı dillerine ait bilgi ve belgelerin tamamını, iletişim yani GSM, elektronik posta adresi ile ev ve iş telefonu gibi bilgilerin tamamını habirgül ve diğer taraftan haklarında bilimsel referans alınabilecek 2 öğretim üyesinin adları, soyadları ile iletişim bilgilerini ve çalıştıkları kurum adresleri ile bu adreslerin, Gmail ile telefon numaraları, teslim ettikleri belgelere ait bilgileri listelemek suretiyle belirtmeleri gerekir,
 • Son 6 ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf,
 • Kimlik kartı fotokopisi ile erkek adayları için askerlik durumunu gösteren belgenin e-devlet'ten alınacak barkodlu belge,
 • E-devlet'ten adli sicil sorgulaması yapılmak suretiyle alınacak, resmi kuruma hitaben belge verilme sebebi ile diğer seçilerek üniversiteye iletilmek edilmek üzere adresi sicil kaydı ile arşiv sicil kaydı bulunmadığını gösteren barkodlu belge,
 • Lisans Birgül'ü yüksek lisans ile doktora mezuniyet belgeleri ile doçentlik belgesinin e-devlet uygulaması üzerinden alınması ile e-devlet üzerinden aranamayan mezuniyet belgeleri için üniversiteyi telden onaylı ya da noter tasdikli suretleri ile doçentik belgelerinin noter tasdikli sureti,
 • Eğitimleri İngilizce olarak belirlenen programlara müracaat işlemlerini gerçekleştirecek adaylar için İngilizce dilinden en az 85 puan alındığını gösteren Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı ya da eş değeri kabul edilen sınav sonuç belgesi.

Başvurulacak Unvanlara Göre Ek Olarak İstenilen Dosya İle Elektronik Belgeler;


Adayların Yükseköğretim Kurulu formatlı özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ile yayınladıkları çalışmalarını kapsayan bir adet basılı fiziksel dosyası ile beraber bunları içeren elektronik ve PDF formatında usb flash bellek dosyalarını Profesör kadrosu için 6 adet usb bellek, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrosuna müracaat edecekler için ise 5 adet usb bellek olarak hazırlamaları ve üniversite rektörlüğüne şahsen ya da posta ile iletmeleri ya da teslim etmeleri gerekir.

Dosya Teslim Adresi Neresi?
Kıbrıs Batı Üniversitesi Rektörlüğü, İsmet İnönü Bulvarı 29, Gazimağusa, 99450 KKTC/Mersin-10 Türkiye