Kayseri Üniversitesi 50 KPSS ile Büro Memuru ve Teknik Personel Alımı Yapacak

Kayseri Üniversitesi tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda büro personeli, tekniker ve teknisyen karolarına personel alımı yapılacağına yer verildi. 50 KPSS ile yapılan personel alımında şartlar haberimizde.

Kayseri Üniversitesi 50 KPSS ile Büro Memuru ve Teknik Personel Alımı Yapacak

Kayseri Üniversitesi personel alacak.

Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda büro personeli ve teknisyen ile tekniker kadrolarına 27 kamu personeli alımı yapacak. 

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Resmi Gazete 'nin bugünkü sayısında yayımlanan duyuruda başvuru şartlarına şu şekilde yer verildi:

- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

- T.C. Vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- 657 Sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,

- Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

- 2018 KPSS (B) grubu sınavlarından lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93 puanı esas alınacaktır

- 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin

. fıkrası a (2) bendi gereğince 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

- Her aday ilan edilen bir kadroya başvuruda bulunabilecektir. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

ALIM YAPILACAK KADROLAR VE BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

Kayseri Üniversitesi tarafından yayımlanan duyuruda kadro dağılımına şu şekilde yer verildi:

BAŞVURU

Kayseri Üniversitesi tarafından yayımlanan duyuruda başvuruların bugün başladığına yer verildi. Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü (15 Temmuz Yerleşkesi) Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacak başvurularda adaylar , aşağıdaki evraklarla birlikte müracaatını yapacak.

- Öğrenim Belgesi aslı ve fotokopisi (barkotlu e- devlet çıktısı kabul edilecektir)

- Lisans mezunları için 2018 KPSSP3, önlisans mezunları için 2018 KPSSP93 (B) grubu sınav sonuç belgesi (barkotlu internet çıktısı)

- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi aslı ve fotokopisi (barkotlu e- devlet çıktısı kabul edilecektir)

- Adli Sicil Belgesi (barkotlu e- devlet çıktısı kabul edilecektir)

- Fotoğraf (1) adet

- Mesleki tecrübe belgesiyle birlikte SGK pirim gün sayısını gösterir onaylı belge (SGK barkotlu e- devlet çıktısı kabul edilecektir.)

- Adaylar nitelikler kısmında istenilen belgelerin asıllarını veya onaylı suretlerini başvuru esnasında teslim edeceklerdir.

- Başvuru Formu

Kadın erkek memurlar bu sayfada: Bilgi alış verişi için TIKLA KATIL