Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, aşağıda belirtilen birimlere 2547 sayılı Yükseköğretim kanunu ile Öğretim üyeliğine yükseltilme ve atanma yönetmeliğinin ilgili hükümleri gereğince öğretim üyesi alacak.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor
 • İslami ilimler fakültesine Temel İslam Bilimleri Bölümü kelam ve İslam mezhepleri tarihi ana bilim dallarından profesör unvanı ile birinci dereceden ve din karşıtı akımlarla ilgili çalışmaları olmak,
 • Kamil Özdağ fen Fakültesi'ne Biyoloji bölümünden Botanik ana bilim dalından Doçent unvanı ile 1 dereceden, biyoloji alanında Doçent unvanı almış olup Dikenlerin genotoksik, apoptotik ve gene expresyonu üzerine etkileri konularında çalışmaları bulmak,
 • Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulunu Bitkisel ve hayvansal üretim bölümünden, seracılık Pr. Ana bilim programına Doçent unvanı ile 3 dereceden, veri kompost gübreler ile etkili mikroorganizmaların bitki gelişimi üzerindeki etkileri ve yapay sinir ağları konularında çalışma yapmış olmak,
 • Sağlık Bilimleri fakültesinin Sağlık Yönetimi bölümüne, sağlık ekonomisi ve politikası anabilim dalına, Doçent unvanı ile 1 dereceden Birgül dijital hizmet ve temel gelir konularında çalışmaları olmak,
 • Tıp fakültesinin cerrahi tıp bilimleri bölümüne, genel cerrahi anabilim dalına, Doktor öğretim üyesi unvanı ile 5. dereceden, memenin gramulamatöz hastalıkları ve Medikal alet tasarımı ile ilgili çalışmalar almak,
 • Tıp fakültesinin Dahili tıp bilimleri bölümü, nöroloji ana bilim dalına, serebrovaz hastalıklar, Epilepsi ve uyku tıbbi alanında çalışmalar olmak,
 • Tıp fakültesine, temel tıp bilimleri bölümüne, anatomi bilim dalına, Doktor öğretim üyesi unvanı ile 1 dereceden, Tıp anatomi alanında doktora yapmış olmak, ayak Medikal arkı ve yürüme analizi konusunda çalışmalar olmak,
 • Uygulamalı bilimler Yüksek Okuluna, gastronomi ve mutfak sanatları bölümüne, gastronomi ve mutfak sanatları anabilim darlığı için doktor ve öğretim üyesi unvanı ile 5. Dereceden, gastronomi ve mutfak sanatları veya gıda mühendisliği Lisans mezunu olup biyoteknoloji ana bilim dalında doktora derecesine sahip olmak, barlarda sahtecilik, spektroskopi ve kemoterapi üzerine çalışmaları bulunmak,
 • Ahmet Keleşoğlu diş hekimliği fakültesine klinik Bilimleri Bölümü için, Ağız Diş ve çene radyolojisi anabilim dalına, Doktor öğretim üyesi unvanı ile 4. dereceden, ilgili alanda doktora ya da uzmanlık yapmış olmak,
 • Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi klinik bilimleri bölümüne, endodonti anabilim dalına, Doktor öğretim üyesi ünvanı ile 4. dereceden ilgili alanda diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi almış olmak,
 • Uygulamalı bilimler yüksek okullu uluslararası ticaret ve lojistik bölümüne, uluslararası ticaret ve lojistik anabilim dalına, Doktor öğretim üyesi unvanı için 5 dereceden işletme ana bilim dalında yüksek lisans ve doktorasını tamamlamış olup Lojistik faaliyetler, insan teknoloji etkileşimi ve teknolojik yenilikler konularında çalışmaları bulunmak,

Başvuru işlemlerini gerçekleştirecek adayların;

 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 maddesindeki hükümleri taşımaları,
 • Üniversitenin http://www.kmu.edu.tr adresinden elektronik ortamda müracaat işlemlerini gerçekleştirdikten sonra talep edilen belgelerin çıktısı ile beraber başvuru dilekçisi, taahhütname, özgeçmiş ile Akademik ve idari etkinlikler listesi gibi belgeleri hazırladıktan sonra başvurmaları,
 • Durumlarının Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi öğretim üyeliği kadrolarına başvurma yükseltilme ve atama ile ilgili değerlendirme yönergesine uygun olması, 
 • 2547 Soylu kanunun 23. maddesine göre Doktor öğretim üyesi kadrolarını müracaat işlemlerini gerçekleştirecek adayların bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 nüsha dosya ile beraber, yabancı dillerini belirten dilekçelerine ek olarak özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri ve varsa YDS, UDS, KPDS sonuç belgelerini, iki tane vesikalık fotoğraflarını, kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olan kişilerin hizmet belgelerini ekleyerek ilgili birimlere şahsen ya da posta yöntemi ile ulaştırmaları gerekir. 
 • 2547 sayılı kanunun ek 38 maddesi uyanınca belirtilen %30 kotası ile başvuru işlemlerini gerçekleştirecek Doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır. Duyuru başlama 7 Ekim 2022 Cuma günü başlamış olup son başvuru tarihi 21 Ekim 2022 Cuma olarak açıklanmıştır. Dosya inceleme ve sonuçların açıklanması ise 26 Ekim 2022 tarihinde yapılacaktır.