Kamuya KPSS Puan Sınırı Olmadan Personel Alımı: Mülakatsız En Az Lise

Kamuya en az lise mezunu adaylar arasından mülakatsız personel alımı için ilan yayınlandı. Konya Teknik Üniversitesi tarafından yayınlanan ilana başvurular başladı.

Kamuya KPSS Puan Sınırı Olmadan Personel Alımı: Mülakatsız En Az Lise

Konya Teknik Üniversitesi personel alımı.

Konya Teknik Üniversitesi tarafından bir ilan yayınlandı. Resmi Gazete 'nin bugünkü sayısında yayınlanan ilanda , farklı kadrolarda çalıştırmak üzere en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. 

KPSS puan sınırı olmadan mülakatsız yapılacak kamu personeli alımında adaylar, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilecek. 

MÜLAKAT YOK

Üniversite tarafından yayınlanan duyuruda, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralamasına alımların yapılacağı , başvuru şartlarına uyan ve KPSS puanı yüksek olan adayların atamalarının yapılacağı bildirildi. 

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması (askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olmak).
 • 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması sonucunda atamaya engel durumu bulunmamak.
 • Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
 • Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
 • Adayların 2018 veya 2019 KPSS(B) grubu puan türlerinden mezuniyetine uygun olan puan türüne sahip olması gerekmektedir. Ayrıca deneyim şartı istenilenlerin çalışma süreleri ve belgelerin asılları değerlendirilecektir.
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Sadece bir unvan kodu için başvurulacaktır. Birden fazla unvan kodu için başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru özel şartları ise şu şekilde;

BAŞVURU BAŞLADI

İlana başvuru yapmak isteyen adayların 15 gün içinde aşağıdaki evrakları Konya Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 'na götürmesi gerekmektedir:

 • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi.
 • Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi.
 • 2018 KPSS sonuç belgesi
 • Nitelikler bölümünde istenilenlerin çalışma süreleri ve belgelerin asılları.
 • SGK Hizmet Dökümü.
 • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.
 • 1 fotoğraf

TÜM KAMU İLANLARINDAN HABERDAR OLMAK İÇİN >>

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN