Kamu Üniversitesi Lise Önlisans Lisans 44 Sözleşmeli Personel İlanı Duyurdu

Kamu Üniversiteleri arasında yer alan Mersin Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere lise, önlisans ve lisans mezuniyet derecesine sahip adaylardan farklı mesleklerde toplamda 44 Sözleşmeli Personel ilanı duyurdu. İşte detayları

Kamu Üniversitesi Lise Önlisans Lisans 44 Sözleşmeli Personel İlanı Duyurdu

Mersin Üniversitesi Lise Önlisans Lisans 44  Sözleşmeli Personel İlanı Duyurdu 

Üniversiteler sözleşmeli personel alımı ilanlarına devam ederken, bir alım haberi de Mersin Üniversitesinden geldi. Mersin Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere lise, önlisans ve lisans mezuniyet derecesine sahip adaylardan farklı mesleklerde toplamda 44  Sözleşmeli Personel ilanı duyurdu.

Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak ? 

Adaylar başvularını 7 Temmuz 2022 tarihine kadar ilk önce online başvuru formunu doldurup, sonrasında ise Rektörlük Personel Daire Başkanlığı'na şahsen giderek başvurlarını tamamlayabilecekler. 

Kadro dağılımı nasıl olacak ? 

 • Hemşire - 4 Kişi
 • Eczacı -  1 Kişi 
 • Büro Personeli - 2 Kişi 
 • Sağlık Teknikeri - 6 Kişi 
 • Laborant - 1 Kişi 
 • Destek Personeli - 30 Kişi

Adaylardan Aranan Genel Şartlar

 1. Türk Vatandaşı olmak,
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. (Değişik alt bent: 10/01/1991 - 3697/1 md.; Değişik alt bent: 23/01/2008-5728 S.K./317.mad) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (İptal ibare: Anayasa Mah.nin 25/02/2010 tarihli ve E. 2008/17, K. 2010/44 sayılı Kararı ile.) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 4. Askerlikle ilgisi bulunmamak.

Adaylardan Aranan Özel Şartlar

 • Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak,
 • 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSSP93, Lise mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır,
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
 • Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması,
 •  Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması,
 • Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

Mersin Üniversitesi 44 Sözleşmeli personel alımı ilanı detaylarına ulaşmak için TIKLAYIN