Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bünyesinde KPSS Şartlı 11 Sözleşmeli Sağlık Personeli İstihdam Edilecek!

Devlet Personel Başkanlığının resmi internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 11 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu.Alımı yapılacak personelin 9 u Acil Tıp teknisyeni 2 si Anestezi Teknikeri olacak. Önlisans mezunu adaylar için 2016 KPSS P93 puanı ortaöğretim mezunları için 2016 KPSS P94 puanı esas alınacak.Diğer detaylar haberimizde

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bünyesinde KPSS Şartlı 11 Sözleşmeli Sağlık Personeli İstihdam Edilecek!

Devlet Personel Başkanlığının resmi internet sitesinde 20 Mart Pazartesi günü bir sözleşmeli personel alım ilanı yayınlandı. Yayınlanan ilanda Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar da yer alan ek 2. maddenin (b) fıkrasına uyarınca, 2016 KPSS (B) grubu, Ön Lisans Mezunları için KPSSP93 puan sırası esas alınmak üzere 2 Diğer Sağlık Personeli, Ortaöğretim Mezunları için KPSSP94 puan sırası esas alınmak suretiyle ise 9 sözleşmeli Sağlık Personeli alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak personelin 9 u Acil Tıp Teknisyeni 2 si Anestezi Teknikeri olacak. Başvuru yapacak olan adayların daha önce üniversite hastanelerinde çalışmış olmaları gerekiyor. Başvurular 20 Mart-3 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

 1. Türk vatandaşı olmak
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 3. Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12. maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak
 4. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli Sahabet sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak
 5. 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak
 6. Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu olmamak
 7. Erkek adaylar için askerliğini yapmış, tecilli ya da muaf olmak
 8. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 9. 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a (2) bendi gereğince, sözleşmeli (4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmiş olmak
 10. Ön lisans mezunu adaylar için 2016 KPSS P93 puanı ortaöğretim mezunları için P94 puanı hesaplanmış olmak

ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER NELERDİR?

 1. Başvuru Formu (Üniversitenin resmi internet sitesinden temin edilecek.)
 2. KPSS Sonuç Belgesi
 3. Özgeçmiş
 4. Diploma Fotokopisi
 5. Kimlik Fotokopisi
 6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
 7. İkametgah Belgesi
 8. SGK Hizmet Dökümü Belgesi

Başvuru yapacak adaylar başvurularını ‘’www.ksu.edu.tr’’ web adresinde bulunan İş Talep Formunun tam eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte ilanın gazete yayınlandığı günü izleyen 15 gün içinde Avşar Yerleşkesinde bulunan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen yapacaklar. Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, süresi içerisinde başvuru yapmayan veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. Adayların farklı yollarla yaptıkları başvurular kabul edilmeyecek. Atanmaya hak kazanan adayların isimleri üniversitenin internet sitesinden başvuru tarihlerinin bitiminden sonra 10 gün içerisinde ilan edilecek.

Duyuru için

Kamubulteni.com KONYA