Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İkamet Şartsız 38 Memur Alım İlanı Yayımladı Hem Kadın Hem de Erkek Adaylar Başvuru Yapabiliyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi memur alım ilanı yayımladı. İkamet şartı olmayan kadrolara kadın ve erkek adaylar başvuru yapabiliyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İkamet Şartsız 38 Memur Alım İlanı Yayımladı Hem Kadın Hem de Erkek Adaylar Başvuru Yapabiliyor

Belediye personel alımlarına bir tanede Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ilan ekledi. 4 farklı kadroda toplamda 38 personel alımı yapacağınız duyurdu. KPSS puanıyla başvuru yapacak adaylardan başvuru sonucu olumlu olanlar sözlü sınava alınacaktır.

Başvurular sadece lisans mezunlarına yönelik olacaktır. Adaylar 2022 KPSS puanıyla başvurularını yapabilecek.

Alım Yapılacak Kadrolar

Memur: 20 personel

Mühendis: 10 personel

Mimar: 5 personel

Şehir Plancısı: 3 personel

Başvuru Genel Şartları

- Türk vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

Başvuru Kadro Dağılımı ve Özel Şartlar

Başvuru Sırasında Adaylardan İstenen Belgeler

Sınava girmek isteyen adaylar, www.kahramanmaras.bel.tr adresinde bulunan “Başvuru Formunu” imzalamak üzere indirecekler ve aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.

- Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyece tasdik edilebilir),

- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi ( Aslı İbraz edilmek kaydı ile suretleri belediyece tasdik edilebilir.)

- Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyece tasdik edilebilir.)

- KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı.

- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı.

- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı.

- 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

- İngilizce YDS sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgenin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyece tasdik edilebilir),

- Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe, (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)

Başvuru Tarihi ve Şekli

Sözlü sınava katılmak için adaylar başvurularını 26-30 Aralık 2022 tarihleri arasında mesai saatleri (Saat: 09.00-12.00/13.30-16.30) içerisinde şahsen, Hayrullah Mahallesi Malik Ejder Caddesi No:101(Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür Park) Onikişubat/Kahramanmaraş adresine, iadeli taahhütlü posta yoluyla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No:25 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresine, başvuru yapabileceklerdir.

Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri içerisinde Belediyenin [email protected] mail adresine gönderilebilecektir.

Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar belediyeye ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyece tasdik edilecektir.)

Sözlü Sınav Tarihi ve Yeri

İlan edilen kadrolar için 30.01.2023 – 03.02.2023 tarihleri arasında yapılacak olan sözlü sınav, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No:25 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ adresinde yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /