Kadıköy Belediyesi Bölüm Şartı Olmadan Zabıta Alım İlanı Yayımladı

Kadıköy Belediyesi, ön lisans ve lisans mezunu zabıta memuru alımı için ilana çıktı. Hem kadın hem der erkekler başvuru yapabiliyor.

Kadıköy Belediyesi Bölüm Şartı Olmadan Zabıta Alım İlanı Yayımladı

Bugün yayımlanan ilanla Kadıköy Belediyesi tarafından zabıta memuru alımı yapılacağı duyuruldu. 2022 yılı KPSS puanlarıyla yapılacak başvurularda ön lisans ve lisans mezunu adaylar başvuru yapabilecek.

Başvurusu kabul edilen adaylar daha sonra sözlü ve uygulamalı sınava dahil edilecektir.

Eğitim Durumu

Bölüm şartının aranmadığı kadrolar için 5 tane ön lisans mezunu, 6 tane lisans mezunu zabıta alımı gerçekleştirilecek. Lisans mezunu başvurularında kadın adaylar için açılan 2 kişilik kadroda yabancı dil şartı aranıyor.

Alım Yapılacak Kadrolar ve Özel Şartları

Başvuru Genel Şartları

1. Türk vatandaşı olmak.

2. Kamu haklarından mahrum olmamak.

3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4. Erkek adayların askerlikle ilişiği olmaması gerekiyor

5. İşini sürekli yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli olmamak.

6. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

7. Zabıta memuru olabilmek için tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak.  (Boy ve kilo tespitleri kurumca yapılacaktır.)

8. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

Başvuru İçin İstenen Belgeler

Kadıköy Belediyesi internet sayfası olan www.kadikoy.bel.tr adresinden alınan başvuru formu doldurularak aşağıdaki belgelerle beraber teslim edilecektir.

1. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumca onaylanmak üzere fotokopisi,

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği ya da e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyece tasdik edilebilir)

3. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu çıktısı.

4. Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyece tasdik edilebilir)

5. Görevini devamlı olarak yapmaya engel durumu olmadığına dair beyanı,

6. 4 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacaktır),

7. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

8. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyece tasdik edilebilir)

9. Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi. (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)

10. İngilizce YDS sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgenin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyece tasdik edilebilir),

Başvuru Tarihi ve Şekli

Adaylar, başvurularını istenilen belgelerle beraber 23-26 Ocak 2023 tarihleri arasında (08.30-16.30) boy ve kilo ölçümünü yaptırmak için Hasanpaşa Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi No:2 Kadıköy-İstanbul adresindeki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen müracaat ederek yapacaktır.

Sınav Tarihi ve Yeri

Sözlü ve uygulamalı sınav 11-12 Şubat 2023 tarihleri arasında saat 09.00’da başlayacak. Sözlü sınav 11 Şubatta Hasanpaşa Mahallesi, Fahrettin Kerim Gökay Cd, No:14, 34722 Kadıköy adresinde bulunan Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesinde, uygulamalı sınav 12 Şubatta Caferağa Mahallesi Moda Caddesi Sakız Sokak No:22 34710 Kadıköy adresinde bulunan Caferağa Spor Salonunda yapılacaktır. (Uygulama sınavı için, Hasanpaşa Mahallesi, Fahrettin Kerim Gökay Cd, No:2 34722 Kadıköy adresinde bulunan ana hizmet binasından saat 08.30’da araç kaldırılacaktır.

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /