Jandarma Güvenlik Korucusu Alımı Yapıyor İşte Şartlar ve Detaylar

Beklenen Güvenlik korucusu alımı ilanları gelmeye başladı. Şırnak Valiliği 55 güvenlik korucusu alımı yapacak. Şartlar belli doldu.

Jandarma Güvenlik Korucusu Alımı Yapıyor İşte Şartlar ve Detaylar

Şırnak Valiliği tarafından güvenlik korucusu alımı için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda 9 farklı yere kadın ve erkek 55 güncelik korucusu alımı yapılacak.

Alım Yapılacak Yerler;

Kasrik Beldesi,

Akçay Köyü,

Kayaboyun Köyü,

Koçbeyi Köyü,

Kızılsu Köyü,

Kavuncu Köyü,

Atbaşı Köyü,

Kırkkuyu (Altınkent Mezrası) Köyü

Başvuru Şartları

İlçe Jandarma Komutanlıklarına bağlı yerlerde istihdam edilecek bu adaylar için bazı şartlar aranıyor. Alım için şartlar şu şekilde sıralandı;

1. Türk Vatandaşı Olmak.

2. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak ya da 25.06.2019 tarihli 7179 Sayılı Asker alma Kanunun 42. Maddesine göre askerlikten muaf olmak (Şehit Ailesi dışında kalan adayların askerlik hizmetinden muaf tutulmaları alıma engel teşkil etmektedir.)

3. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 40 yaşından büyük olmamak.

4. En az ilkokul mezunu olmak.

5. Kamu haklarından mahrum olmamak.

6. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 216’ncı maddesinin birinci fıkrasında yazılı; halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahkum olmamak.

7. Taksirli suçlar ve aşağıda yazılı sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, bir yıldan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya istismal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, uyuşturucu almak ve satmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devletin sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

8. 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda sayılan terör suçlarına katılmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak.

9. Kan davasından hüküm giymemiş olmak.

10. Müracaat eden GK adaylarından hali hazırda görevlendirileceği köyde veya mahallede ikamet etme şartı ile bulunduğu ikametinde müracaat tarihi itibariyle en az (6) altı ay oturma şartı aranacaktır.

11. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, engeli veya akıl hastalığı bulunmamak.

12. Siyasi parti üyesi olmamak.

13. Köy/Mahalle muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği hariç mahalli idarelerin seçimle göreve gelen organlarında görevli olmamak.

14. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine katılmamış olmak, terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde bulunmamış olmak, örgüt propagandası yapmamış olmak.

15. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin Milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ve irtibatı bulunmamak.

16. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Olumlu olmak.

17. Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınan Sağlık Raporu Olumlu olmak.

Başvuru Tarihi ve Şekli

Adaylar başvurularını 16-26 Ocak tarihleri arasında şahsen yapmak zorundadır. Başvurular, valilik makamına hitaben yazılı dilekçe ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı’na yapılacaktır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

- Dilekçe

- Sabıka Kaydı

- İkametgâh Belgesi

- Diploma

- Askerlik Durum Belgesi

- 4 Adet Vesikalık Fotoğraf

- Tam Teşekküllü Hastaneden alınmış Güvenlik Korucusu Görevini Yapar Sağlık Kurulu Raporu (10 Şubat 2023 tarihine kadar teslim edilecektir.)

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /