Jandarma Genel Komutanlığı KPSS Şartsız 370 Sözleşmeli Personel İstihdam Edecek!

Devlet Personel Başkanlığının resmi internet sitesinde Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde istihdam edilecek en az lisans mezunu "Jandarma (344), İstihkâm (6), Muhabere (12)” sınıflarında erkek, "Jandarma” sınıfında kadın (8) personel alımı yapılacağı duyuruldu.Başvurular 27 Mart 2017 Pazartesi günü başladı 18 Nisan 2017 Salı günü sona erecek.Diğer detaylar haberimizde.

Jandarma Genel Komutanlığı KPSS Şartsız 370 Sözleşmeli Personel İstihdam Edecek!

Devlet Personel Başkanlığının resmi internet sitesinde Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde istihdam edilecek en az lisans mezunu "Jandarma (344), İstihkâm (6), Muhabere (12)” sınıflarında erkek, "Jandarma” sınıfında kadın (8) personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımla ilgili kılavuz da Devlet Personel Başkanlığının resmi internet sitesinden yayınlandı. Başvurular 27 Mart 2017 Pazartesi günü başladı 18 Nisan 2017 Salı günü sona erecek. Kılavuzda KPSS puan şartı bulunmazken başvurusu uygun bulunan adaylara belge inceleme, ön sağlık muayene, fiziki yeterlilik ve mülakat sınav aşamaları uygulanacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 2. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak
 3. En az dört yıllık lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen, yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş veya 05 Eylül’e kadar mezun olabilecek durumda olmak
 4. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibariyle yirmi yedi yaşını, lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için otuz iki yaşını bitirmemiş olmak
 5. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak
 6. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak
 7. 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşi; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı Bahsegel suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak
 8. Genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak
 9. Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle askeri okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak
 10. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak
 11. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak
 12. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
 13. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak
 14. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak

ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER NELERDİR?

 1. T.C. Kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı
 2. Jandarma Genel Komutanlığının resmi internet sitesinden temin edilebilecek Sınav Başvuru Dilekçesi
 3. Lisans diplomasının veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi
 4. Lisansüstü Eğitim Yapanlar için lisansüstü eğitim diplomasının aslı ve fotokopisi
 5. 4 biyometrik fotoğraf
 6. Adli Sicil Belgesi
 7. Şehit, malul gazi ve muharip gazi eş ve çocuklarından başvuru yapacak adaylar için verilen şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin kurum veya Valilik onaylı örneği
 8. Başvuru sırasında herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair imzalı beyanı
 9. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (4 adet)
 10. Varsa sporcu lisansları, iyi derece de yabancı dil bilenlere ait belgeler, yüksek lisans diploması ile adayın özel veya resmi kuruşlardan aldığı eğitim sertifikaları.
 11. Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu

Başvuru yapacak olan adaylar başvurularını 18 Nisan Salı günü saat 24.00 e kadar internet üzerinden yapabilecekler. Başvuru sonuçları www.jandarma.tsk.tr internet sitesinden adaylar tarafından sorgulanarak "2017 Yılı Sözleşmeli Subay Temini Başvuru Sonuçları” belgesinin çıktısını alarak fotoğraf bölümüne son bir yıl içinde çekilmiş fotoğraf yapıştırılacak. Bu form sınav başvuru dilekçesi yerine geçecek. Başarı sıralaması 2017 yılının Haziran ayı içerisinde adaylara ilan edilecek.

Başvuru kılavuzu için

Kamubulteni.com KONYA