İstanbul Medeniyet Üniversitesi’ne Sözleşmeli Personel Alımı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, farklı kadrolarda istihdam edilmek üzere lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunu personel alacak.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi’ne Sözleşmeli Personel Alımı

Resmi gazetede duyurulan ilanla 1 mühendis, 1 hemşire, 7 koruma ve güvenlik görevlisi, 7 destek personeli(temizlik görevlisi), 1 destek personeli(şoför) olmak üzere toplamda 17 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Bugün itibariyle başlayan başvurular 15 gün sürecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI

Genel Şartlar

1) Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

2) Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak. (Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Destek Personeli pozisyonları için)

3) ) Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı DMK’nın 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.

4) Üniversitemizin tüm yerleşkelerindeki iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu bulunmamak (Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Destek Personeli pozisyonları için)

5) 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak (Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için).

6) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

İlgililerin, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 (on beş) gün içinde eDevlet üzerinden İstanbul Medeniyet Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir unvan için başvuru yapabilecektir. Birden fazla kadroya başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları geçerli sayılmayacaktır. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna müracaat edecek ilgililerin silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını arkalı ve önlü olarak “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı” alanına yüklemeleri gerekmektedir. Başvuru yapacak tüm adayların “Barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Döküm Belgelerini “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “SGK Bilgisi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

1) İlan edilen pozisyonların sayısının 5 (beş) katı kadar yedek aday belirlenecektir.

2) Asil ve yedek kazanan adayların listesi, atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek belgeler ve diğer hususlar başvuru bitim tarihinden itibaren 15 (on beş) iş günü içinde Üniversitemiz https://personel.medeniyet.edu.tr/tr internet adresinde yayımlanacaktır. Ayrıca, adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebileceklerdir.

3) Sıralamaya esas olan KPSS puanlarının eşit olması halinde; adaylardan mezuniyet notu yüksek olan, mezuniyet notunun eşit olması halinde ise mezuniyet tarihi eski olan, mezuniyet tarihinin de aynı olması halinde yaşı büyük olandan başlanarak sıralama yapılacaktır.

4) Atanmaya hak kazanıp süresi içinde başvurmayanlar ile ataması yapılmayan veya iptal edilen adayların yerine yedek listedeki adayların puan sıralamasına göre atamaları yapılacaktır.

5) Arşiv araştırması olumsuz neticelenen, başvuru ve işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri süresi içinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

6) İlan metninde belirtilmeyen durumlarla ilgili genel mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

Başvuru yapacak adayların özel şartlar için Resmî Gazetenin bugünkü sayısını incelemesi gerekmektedir.