İstanbul Büyükşehir Belediyesi 250 İtfaiye Eri Alımı İlanı Güncellendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi en az lise mezunu adaylar arasından yapacağı 250 itfaiye eri alımını güncelledi. Güncellenen personel alımı ilanının başvuru detayları yazımızda.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 250 İtfaiye Eri Alımı İlanı Güncellendi

İBB 250 itfaiye eri alımı ilanı güncellendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 250 itfaiye eri alımı yapacağını geçtiğimiz hafta duyurdu. Bugün bir duyuru yayımlandı ve 250 itfaiye eri alımı ilanının güncellendiğine yer verildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan resmi duyuruda, bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre en az lise mezunlarından itfaiye eri alınacağına yer verildi.

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana müracaat edecek adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

*    Türk vatandaşı olmak.
*    Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
*    Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
*   Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
*   Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
*    İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

*    İlan edilen İtfaiye Eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve ilgili puan türünden yukarıda tabloda belirtilen asgari puanı almış olmak.
*    Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması.(Boy ve kilo tespitleri kurumumuzca yapılacaktır.)
*   Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları. (25/1/1991 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).
*    Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları.
*   13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) veya (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
*    Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

BAŞVURU

Sınava girmek isteyen adaylar, 27/12/2020 – 3/1/2021 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tradresi üzerinden elektronik ortamda başvuru yaparak BAŞVURU FORMUNU imzalamak üzere indireceklerdir.

  • -    Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
  • -    Mezuniyet belgesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi  (1 adet)
  • -    2020 KPSS sonuç belgesinin internet çıktısı (1 adet)
  • -    Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
  • -    Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
  • -    Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
  • -    Sürücü belgesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi  (1 adet)
  • -    Biyometrik fotoğraf (başvuru formuna yapıştırılacak) (1 adet)

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle adaylardan istenilen bilgi ve belgeler kurum tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden temin edilecektir. 

Boy ve kilo ölçümü esnasında BAŞVURU FORMU dışında fiziki olarak herhangi bir evrak teslim edilmeyecektir.

İlan metni için TIKLAYIN

BAŞVURU FORMU YAYIMLANDIĞINDA HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN:

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN