İpekyolu Belediyesi Zabıta Memuru Alımı Başvurusu Başladı

Van İpekyolu Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanda 60 KPSS ile 30 zabıta memuru alımı yapılacağına yer verildi. İlanın başvuru bilgileri ve detayları yazımızda.

İpekyolu Belediyesi Zabıta Memuru Alımı Başvurusu Başladı

İpekyolu Belediyesi zabıta alımı başvurusu başladı.

Van İpekyolu Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda zabıta memuru alımı başvurusunun başladığına yer verildi. KPSS 60 puan şartı ile yapılan zabıta alımında başvuru bilgileri şu şekilde:

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacaklarda aranan şartlar:

- Türk vatandaşı olmak,

-  Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

-  Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

-  657 sayılı Kanunun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Boy ve Kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

-  Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

BAŞVURU BAŞLADI

İlana başvurular 22 MArt 'ta başladı ve 26 Mart 'a kadar devam edecek. Adaylar başvurularını aşağıdaki evraklarla birlikte yapacak.

  • BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN
  • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
  • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.)
  • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.)
  • KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
  • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
  • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
  • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.)
  • Son altı ay içerisinde çekilmiş 5 adet vesikalık fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)

İlana başvurular belediyeye yukarıdaki evraklarla birlikte şahsen yapılacak. Posta yolu ile başvuru kabul edilmez.