İnönü Üniversitesine 38 Sağlık Personeli Alımı Yapılacak

İnönü Üniversitesi bugün yayımladığı ilanında, sağlık personeli kadrolarında istihdam etmek üzere kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi.

İnönü Üniversitesine 38 Sağlık Personeli Alımı Yapılacak

Son dakika haberi: İnönü Üniversitesi Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine tabi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2018 KPSS (B) gurubu puan sıralaması esas alınmak kaydıyla kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi.

Bugün yayımlanan ilana başvurular da bugün başladı. 

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru şartlarını taşıyor olması gerekmektedir:

 • 657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.
 • 657 Sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Bu durum memuriyete girişte tam teşekküllü hastanelerden alınacak raporla tespit olunur.)
 • Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre kamu kurumlarında istihdam edilenlerin, "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

Sayısı

Aranan Nitelikler

Puan Türü

Hemşire

35

- Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik, Hemşirelik ve

Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programlarının

birinden mezun olmak.

2018 yılı KPSSP3

Biyolog

1

Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma

Merkezinde istihdam edilmek üzere;

- Yükseköğretim kurumlarının Fen veya

Fen Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji lisans

programından mezun olmak.

- Deney Hayvanları kullanımı ve Deney

Hayvanlarında Stereotaksik yöntemle deney

hayvanlarında alzheimer, parkinson, epilepsi

modellerini oluşturma sertifikalarına sahip olmak.

2018 yılı KPSSP3

Sağlık

Teknikeri

1

- Yükseköğretim kurumlarının Radyoloji veya Tıbbi

Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

- Belgelendirmek kaydıyla Kroner Anjıografi

(TAVİ, ASD, MİTRAL, PERİFER) görüntüleme

konusunda en az 5 (beş) yıl çalışma deneyimine sahip olmak

2018 yılı KPSSP93

Sağlık

Teknikeri

1

- Yükseköğretim kurumlarının Anestezi veya

Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak.

2018 yılı KPSSP93

BAŞVURU ŞEKLİ

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıyor olması gerekmektedir:

 • Başvuru Dilekçesi
 • Özgeçmiş
 • 1 Adet vesikalık fotoğraf
 • E-devlet üzerinden alınan mezun belgesi çıktısı
 • Diploma fotokopisi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • KPSS Sonuç Belgesi

Kamubulteni.com  | Ankara