İkamet Şartı Olmadan Belediyeye Zabıta ve Memur Alımı Yapılacak İşte Şartlar ve Detaylar

Bahçelievler Belediyesi tarafından memur, zabıta memuru, mühendis ve peyzaj mimarı kadrosuna 68 kamu personeli alımı yapılacak. Başvurular devam ediyor.

İkamet Şartı Olmadan Belediyeye Zabıta ve Memur Alımı Yapılacak İşte Şartlar ve Detaylar

Bahçelievler Belediyesi, memur ve zabıta memur alım ilanı yayımladı. Yayımlanan ilanda 4 farklı kadroda toplamda 68 memur alımı gerçekleştirilecek. Başvurular 2022 KPSS puanlarıyla yapılacak olup aşağıda belirtilen puan türleri ve asgari puan ı almış olmak gerekiyor. Başvuruları onaylanan adaylar daha sonra sözlü sınava alınacak. Zabıta alımı için uygulamalı sınavda yapılacak.

Alım Yapılacak Kadrolar

Memur: 40 personel

Mühendis: 7 personel

Peyzaj Mimarı: 1 personel

Zabıta Memuru: 20 personel

Alım Yapılacak Kadrolar ve Özel Şartları

Başvuru Genel Şartları

1. Türk vatandaşı olmak.

2. Kamu haklarından mahrum olmamak.

3. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüyü kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak

5. İşini sürekli yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı olmamak

6. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

7. Zabıta alımı için tartılma ve ölçülme aç karnına ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1,67 metre, kadınlarda en az 1,60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+ -) 10 kg. dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediye tarafından yapılacaktır.

8. Zabıta memuru kadrosu için 30 yaşını doldurmamış olmak

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Sınava girmek isteyen adaylar http://www.bahcelievler.bel.tr adresinden alacakları başvuru formunu imzalamak üzere çıkaracak ve aşağıdaki belgelerle beraber başvuru yapacak.

1. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediye tarafından tasdik edilebilir),

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediye tarafından tasdik edilebilir),

3. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

4. Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediye tarafından tasdik edilebilir)

5. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

6. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

7. 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adet başvuru formuna yapıştırılacak)

8. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyece tasdik edilebilir.

9. Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır).

Başvuru Tarihi ve Şekli

Adaylar başvurularını 23 Ocak- 27 Ocak 2023 tarihleri arasında yapacaktır. Zabıta memuru kadrosu için adaylar boy ve kilo ölçümü yaptıracağından dolayı başvurularını şahsen yaptıracak. Başvurularını Bahçelievler Belediyesi Teknik Hizmetler Binası, Cemil Meriç Kültür Merkezi Çobançeşme Mahallesi Sanayi Cad. No:48 Yenibosna- 4 / 6 Bahçelievler/İSTANBUL adresine, şahsen yapacaktır.

Diğer kadrolar için dileyenler başvurularını şahsen yukarıdaki adrese, elektronik ortamda istenilen belgeleri yükleyerek belediyenin memuralimi.bahcelievler.bel.tr internet adresine yada iadeli taahhütlü posta yolu ile “Bahçelievler Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Şirinevler Mah. Barbaros Cad. No: 9, 34182 Bahçelievler/İSTANBUL” adresine belgelerini yollayarak yapabilecektir.

Zabıta memuru kadroları hariç olmak üzere belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyece tasdik edilecektir.)

Sınav Tarihi ve Yeri

Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav; 21.02.2023 tarihinde Saat:11.00’de başlamak üzere, “Bahçelievler Belediyesi Siyavuşpaşa Kültür ve Spor Kompleksi Kütüphanesi, Siyavuşpaşa Mah. Çavuşpaşa Cad. Oğuzhan Sok. No:9 Bahçelievler/İSTANBUL” adresinde sözlü sınav ve uygulamalı sınav yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günlerde de sınava devam edilecektir.

Diğer Memur alımı için sözlü sınav; 28.02.2023 tarihinde Saat:11.00’de başlamak üzere, “Bahçelievler Belediyesi Teknik Hizmetler Binası, Cemil Meriç Kültür Merkezi Çobançeşme Mahallesi Sanayi Cad. No:48 Yenibosna/Bahçelievler/İSTANBUL” adresinde sözlü sınav yapılacaktır. Sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günlerde de sınava devam edilecektir.

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /